Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

"Kompleksowa oferta polityczna musi być wrażliwa na potrzeby różnych grup społecznych, w szczególności tych dyskryminowanych i wykluczanych społecznie. Musi zapewniać godne warunki życia oraz holistycznie dbać o zdrowie mieszkanek i mieszkańców" - czytamy na stronie Federy. Poniżej wynik monitoringu.

Komitet wyborczy SLD

Liderki lewicy przedstawiły 10-punktowy Pakt dla Kobiet, który ma zagwarantować europejskie standardy w odniesieniu do zdrowia i praw kobiet. „Jesteśmy przekonane, że bez wprowadzenia proponowanych zmian nie uda się nam zbudować nowoczesnego państwa dobrobytu" - argumentowały.

Deklaracje zawarte w Pakcie dla Kobiet:

 • dostęp do zabiegu przerwania ciąży do 12. tygodnia oraz później w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety albo ciężkich wad płodu;
 • refundacja nowoczesnej antykoncepcji i dostęp do antykoncepcji awaryjnej bez recepty;
  edukacja o zdrowiu i seksualności w szkołach;
 • ustawowa gwarancja pełnej refundacji leczenia niepłodności metodą in vitro;
 • gwarancja bezpłatnego i wygodnego dostępu do ginekologa bez klauzuli sumienia;
 • wysokie standardy opieki okołoporodowej, w tym refundacja znieczulenia na życzenie kobiety;
 • darmowe leki dla kobiet w ciąży;
 • gwarancja bezpłatnego miejsca w żłobku dla każdego dziecka;
 • równa płaca za równą pracę – Certyfikat Sprawiedliwych Płac;
 • równy udział płci w publicznych władzach wykonawczych i w zarządach spółek skarbu państwa;
 • natychmiastowa izolacja sprawcy przemocy domowej i edukacja antyprzemocowa w szkołach;
  alimenty ściągane jak podatki.

Jak ocenia Federa, Pakt dla kobiet nie odpowiada na wszystkie potrzeby i nie ujmuje wielu tematów jak polityka antyprzemocowa w sposób kompleksowy, ale jest solidną podstawą batalii o równość szans i sprawiedliwość społeczną.

Liderki lewicy wystosowały apel do opozycji z prośbą o poparcie Paktu. Nikt z opozycji nie odpowiedział.

Koalicja Obywatelska

Program Koalicji Obywatelskiej zawiera kilka obietnic istotnych z perspektywy zdrowia reprodukcyjnego:

 • in vitro finansowane z budżetu państwa;
 • prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie;
 • pełny dostęp do badań prenatalnych i opieki okołoporodowej;
 • edukacja seksualna w szkołach;
 • dostępna i refundowana antykoncepcja, antykoncepcja awaryjna bez recepty;

Poza tym proponuje rozwiązania na rzecz wyrównywania szans i walki z przemocą ze względu na płeć:

 • alimenty ściągane jak podatki;
 • instrumenty i środki finansowe niezbędne do godzenia życia rodzinnego z pracą: żłobki, przedszkola, domy opieki dla seniorów;
 • likwidacja luki płacowej i emerytalnej „dzięki walce ze stereotypami, transparentności wysokości
 • wynagrodzeń, likwidacji barier w awansach i wsparciu kobiet na rynku pracy”;
 • zmiana Kodeksu Karnego i wprowadzenie polityki antyprzemocowej, by „zagwarantować pełną
 • wykonalność prawa, jednocześnie zapewniając skuteczną ochronę ofiar przemocy domowej, seksualnej i innych przejawów przemocy, łącznie z przemocą w Internecie czy życiu publicznym”.

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny ocenia, że program Koalicji Obywatelskiej celowo nie podejmuje wątków, które błędnie etykietuje jako "światopoglądowe". Tymczasem dostęp do zabiegu przerywania ciąży czy ingerencja Kościoła w życie publiczne to kwestie praw obywatelskich i demokracji.

Prawo i Sprawiedliwość

- Program obozu rządzącego przesycony jest odniesieniami do wartości katolickich. Nie mówi wprost o zamiarze zakazania aborcji ze względów embriopatologicznych, ale kładzie nacisk na "ochronę życia przed eutanazją, eugeniką, aborcją na życzenie". W kontekście jawnej manipulacji, jaką jest nazywanie jednej z przesłanek do legalnej aborcji "eugeniką", istnieje realne zagrożenie, że PiS po wygranych wyborach ustanowi zakaz przerywania ciąży z powodu ciężkich i nieodwracalnych wad płodu - ocenia Federa.

Program bazuje na wykluczającej definicji rodziny, która neguje istnienie większości rodzin nieodpowiadających tradycyjnemu, patriarchalnemu modelowi – a więc tych z jednym rodzicem, zastępczych, adopcyjnych, patchworkowych, bez sformalizowanego związku.

Prawo i Sprawiedliwość nadaje Kościołowi katolickiemu rolę „narodowotwórczą i cywilizacyjną, ale także ochronną”. „W Polsce nauce moralnej Kościoła można przeciwstawić tylko nihilizm”, podkreślono w programie, co oznacza, że Episkopat będzie miał jeszcze większy wpływ na życie społeczno-polityczne.

Koalicja Polska

Program koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego z Kukiz’15 nie odnosi się w ogóle do zdrowia reprodukcyjnego. Zawiera jedynie skromną ofertę z obszaru wspierania rodziny:

 • podwojenie liczby bezpłatnych żłobków i klubów dziecięcych;
 • skrócenie o godzinę czasu pracy rodzicom dzieci do 10. roku życia;
 • prawna gwarancja dla jednego z rodziców pracy na pół etatu po urlopie rodzicielskim przez 12 miesięcy oraz dodatkowe 1000 zł miesięcznie niezależnie od formy zatrudnienia.

Źródło: Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.