• Moda adaptacyjna: nowe filtry wyszukiwania umożliwiają łatwe odkrywanie określonych cech adaptacyjnych. W 2023 roku dostępne było aż 430 fasonów mody adaptacyjnej, a w planach na rok 2024 jest rozszerzenie kolekcji na kategorie dzieci i sport.
  • Inkluzywność treści: zmieniony zestaw wytycznych, a także szkolenia dla zespołów, które pozwolą na tworzenie bardziej autentycznych treści
  • Wsparcie dla polskich mam: wspólna z Fundacją SEXEDPL akcja społeczna "Mamy do Pogadania".
  • Integracja osób z niepełnosprawnościami: jasny plan działania na rzecz stworzenia bardziej dostępnego miejsca pracy.
Pozostało 90% tekstu