Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Philip Morris International (PMI) to obecnie jedna z najbardziej znanych firm, która wprowadza na polski rynek nowe zasady zarządzania i stylu pracy. W najnowszym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, pokazującym najlepsze praktyki biznesowe, wyróżniono ich trzy inicjatywy. Oto one:

Pół na pół

Jednym z głównych celów PMI jest dążenie do tego, aby w roku 2022 kobiety stanowiły 40 proc. kadry zarządzającej. Aby to osiągnąć, w firmie wprowadzono szereg rozwiązań ukierunkowanych na bieżący dialog z kobietami (m.in. grupy fokusowe). Podczas rekrutacji dąży się do tego, aby na określonych poziomach zatrudniać taką samą liczbę kobiet i mężczyzn.

Dodatkowo, jak czytamy w raporcie, „w firmie regularnie przeprowadzana jest analiza liczby kobiet w podziale na ważne dla firmy parametry. Są one monitorowane i omawiane”. Innymi słowy, sprawdzane jest to, w jakich działach i na jakich stanowiskach pracują kobiety oraz co można i trzeba zrobić, żeby w ciągu dwóch lat osiągnąć założone 40 proc. kobiet na stanowiskach kierowniczych.

Równocześnie PMI jest jedyną firmą w Polsce posiadającą Certyfikat Równych Płac, który potwierdza, że kobiety i mężczyźni wykonujący tę samą pracę wynagradzani są jednakowo.

Równość rodzicielska

Z kolei program Happy Parent skierowany jest do obojga rodziców, a jego głównym celem jest wspieranie pracowników w momencie pojawienia się dziecka, przy zachowaniu ciągłości ścieżki zawodowej. Na czym to polega? Przełożony pozostaje w regularnym kontakcie z rodzicem podczas urlopu na dzieci, by wspólnie omawiać bieżącą sytuację w firmie i plany związane z powrotem do pracy. Przez pierwszy miesiąc po powrocie rodzic może pracować na pół etatu, otrzymując 100 proc. wynagrodzenia. W ciągu tego miesiąca na wniosek kierownika przyznawana jest rodzicowi podwyżka wynagrodzenia wyrównująca ewentualną lukę płacową.

Elastyczne godziny pracy

Pracownicy biurowi Philip Morris Polska mogą korzystać z pracy zdalnej w wymiarze od pięciu do dziewięciu dni w miesiącu. Dla tych, którzy chcą rozpocząć weekend nieco wcześniej, przygotowano inne rozwiązanie. Chodzi o skompresowany tydzień pracy, w którym pracownicy przez cztery kolejne dni tygodnia pracują po dziewięć godzin, a w piątek – cztery godziny.

Dodatkowo pracownicy powinni wykonywać pracę i umawiać spotkania między 9.30 a 16.30. Poza tymi godzinami można elastycznie wybierać moment rozpoczęcia i zakończenia pracy. W 2019 roku z pracy zdalnej skorzystało w różnym wymiarze ponad 2 tys. osób. Natomiast 248 osób skorzystało ze skompresowanego czasu pracy.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.