Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Top Employers Institute od 30 lat bada pracodawców na całym świecie pod kątem prowadzonej przez nich polityki personalnej. Dlaczego takie badania są potrzebne?

Dorota Łubek, Regional Manager CEE; Top Employers Institute: Kiedy w 1991 Top Employers Institute został założony, nie spodziewaliśmy się tak ogromnego rozwoju zasięgu i wpływu, jaki będzie miała ta inicjatywa. Nasz sposób działania i program badawczy ewoluował, choć przewodnia idea „For a better world of work" pozostała bez zmian. Przyznajemy certyfikat wiodącym pracodawcom na całym świecie w oparciu o wysoką jakość ich strategii HR, sposób zarządzania zasobami ludzkimi, jak również benchmarking i rozwój praktyk HR. Prowadzony przez nas proces certyfikacyjny oraz przekazywana informacja zwrotna jest gwarantem tego, że firmy oferują najlepsze warunki pracy oraz stale poprawiają standardy i ulepszają swoje środowisko pracy, odpowiadając tym samym na potrzeby rynku oraz samych pracowników.

Jaka jest droga do zdobycia certyfikatu?

Katarzyna Konieczna, Senior HR Auditor; Top Employers Institute: Wyróżniamy najlepszych pracodawców w oparciu o globalny, czterostopniowy program zarządzany przez ściśle ustandaryzowany proces. Pierwszym etapem programu Top Employers jest badanie praktyk HR funkcjonujących w organizacji. Kwestionariusz Najlepszych Praktyk HR oparty jest na globalnym standardzie, dlatego wszyscy uczestnicy na całym świecie odpowiadają na te same pytania. Kwestionariusz składa się z 6 domen, 20 tematów i ok. 350 pytań. Wszystkie odpowiedzi i dokumenty podlegają ocenie dokonywanej przez audytora HR, a następnie są weryfikowane podczas kilkugodzinnej sesji walidacyjnej. Zespół międzynarodowych audytorów dokonuje ostatecznego przeglądu i sprawdza, czy organizacja osiągnęła wymagany próg wszystkich możliwych do uzyskania punktów. Następnie Top Employers Institute przechodzi szczegółowy audyt wewnętrznych procesów, procedur, systemów i danych wykonywany przez niezależną zewnętrzną firmę konsultingową.

Katarzyna KoniecznaKatarzyna Konieczna 

Jakie korzyści czerpią firmy z otrzymania certyfikatu?

Katarzyna Konieczna: Organizacje mogą doskonalić swoje strategie i praktyki HR, porównując je z globalnym standardem najlepszych praktyk HR i innymi certyfikowanymi Top Employers. Ponadto międzynarodowym organizacjom, które uczestniczą w programie w wielu krajach i regionach, umożliwiamy przeprowadzanie wewnętrznych testów porównawczych, zapewniając, że ich strategie i praktyki HR są zoptymalizowane dla wszystkich pracowników, niezależnie od lokalizacji na świecie. I wreszcie łączymy najlepszych pracodawców z całego świata, aby mogli dzielić się wiedzą i uczestniczyć w naszych wydarzeniach online i offline.

Czy zauważają Panie, że coraz więcej firm, jest zainteresowanych certyfikatem? O czym to świadczy? Organizacje chcą się zmieniać?

Dorota Łubek: Z roku na rok liczba organizacji, dla których rozwój pracowników i ciągłe doskonalenie warunków pracy są czołowymi priorytetami, stale rośnie. W tym roku programem certyfikacji zostało objętych prawie 1900 organizacji w ponad 120 krajach na świecie, a w Polsce w tym roku 73 firmy zdobyły to wyróżnienie. Certyfikowane organizacje obserwują zmniejszoną rotację, wzrost retencji czy spadek wskaźnika absencji, a eksperci HR podkreślają, że posiadanie certyfikatu pomaga zwiększyć zaangażowanie pracowników, co znajduje odzwierciedlenie w badaniach prowadzonych w firmach.

Katarzyna Konieczna: Teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, organizacje muszą inwestować w doskonalenie praktyk i procesów dla pracowników. A ci zaś chcą pracować w organizacjach o uznanej renomie. Certyfikat Top Employer potwierdza jakość marki pracodawcy. Tym bardziej że nie jest to wyróżnienie, które można po prostu kupić. Jego zdobycie wymaga od organizacji wielu lat rzetelnej pracy nad rozwijaniem praktyk HR, zaś podczas samego badania wielu godzin przygotowania zarówno na etapie wypełniania kwestionariusza, jak i walidacji. Ale jak widać po wzrastającej liczbie uczestników, trud ten się opłaca.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.