Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Jak wyglądała twoja dotychczasowa ścieżka kariery?

Zaczynałam jako Project Manager w jednej z globalnych firm telekomunikacyjnych. Po około 10 latach dołączyłam do UBS, do zespołu Transition. W UBS kilkukrotnie zmieniałam role, awansowałam i rozwijałam kompetencje, a jednym z moich największych projektów było otwarcie, a po jakimś czasie zarządzanie siedzibą firmy, we Wrocławiu. Odkąd rozpoczęłam minęło 13 lat, a ja wciąż mam mnóstwo energii, by zajmować się nowymi tematami.

Co spowodowało, że zamieniłaś telekomunikację na sektor finansowy?

Nie tyle ja wybrałam sektor finansowy, ile sektor finansowy wybrał mnie. Gdy odezwał się do mnie zespół rekrutacji, doceniłam, że taka firma jak UBS chce mnie zatrudnić, ale w tamtym momencie nie myślałam o zmianie pracy. Dałam się jednak namówić na rozmowę z managerem odpowiadającym za rekrutację do zespołu i było to dla mnie bardzo inspirujące spotkanie, a jak się okazało – jednocześnie lekcja na przyszłość. Zrozumiałam, że warto jest podjąć ryzyko, jeżeli widzisz potencjał w ludziach, z którymi będziesz coś wspólnie tworzyć – to może być duży projekt, jakaś mniejsza inicjatywa, lub po prostu zespół na co dzień ze sobą współpracujący.
Muszę przyznać, że nawet dziś to właśnie ludzie z którymi pracuję, mają ogromny wpływ na moje decyzje, bo to oni czynią moją pracę interesującą, satysfakcjonującą i niepowtarzalną. I to oni są powodem, dla którego podejmuję się nowych ról i szukam nowych wyzwań.

Oprócz zadań bieżących, angażujesz się w inicjatywy dotyczące różnorodności i projekty społeczne, a nawet zarządzasz nimi na szerszą skalę. Jak udaje ci się łączyć te dwie role?

Obawiam się, że muszę się powtórzyć – to wszystko ze względu na ludzi, z którymi pracuję. Uważam też, że jest to bardzo ważny temat dla każdej nowoczesnej organizacji. Patrząc na nasze działania w obszarze DE&I (ang. diversity, equity & inclusion), widzę duże zaangażowanie pracowników oraz ich potrzebę zgłębiania tematów, takich jak: równość płci, niepełnosprawności, LGBTQ+, wiek i doświadczenie, wielokulturowość czy nasz wspólny dobrostan w pracy. Dodatkowo, możliwości w zakresie wspierania lokalnych społeczności, które mamy jako wolontariusze UBS, szczególnie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, nadają sens naszym działaniom. To moja codzienna dawka motywacji, więc jak mogłabym się jej oprzeć? :)

Mogłabyś opowiedzieć, jak w praktyce wyglądają działania DE&I w UBS?

Edukujemy i pomagamy, tworząc między innymi programy wspierające różnorodność i równość traktowania. Wśród nich znajdują się programy dotyczące LGBTQ+, osób z niepełnosprawnościami, zdrowia psychicznego, płci czy wieku. Nasze działania opieramy na pięciu kluczowych priorytetach DE&I, na których aktualnie się skupiamy: środowisko pracy otwarte na każdego, płeć, pochodzenie etniczne, marka i reputacja oraz kultura pracy. Dla nas różnorodność to również ciągła praca nad tym, by pokazywać, że nasi pracownicy są różni – zarówno w zakresie cech niewidocznych (np. wyznanie, orientacja seksualna), jak i widocznych (np. płeć, pochodzenie etniczne).

Do obszaru "Diversity and Inclusion" dodany został aspekt równości czyli „equity" – jak należy ten termin rozumieć?

Każda, nawet najmniejsza społeczność jest różnorodna, a równość szans to uznanie, że różni ludzie mając różne potrzeby nie mogą być traktowani tak samo. Wszyscy natomiast mamy takie same prawa, wynikające z porządku prawnego.
Inkluzja to tworzenie, wzmacnianie i utrzymanie otwartego środowiska pracy, do którego każdy pracownik może coś wnosić i w którym może rozwijać swój potencjał.
W UBS, kultura pracy wspierająca DE&I jest zakorzeniona w całej firmie – mamy wspólną, globalną strategię, a dodatkowo każdy region czy kraj zarządza nią według lokalnych potrzeb. Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że jest to naprawdę częścią naszej codzienności.

Jakie jeszcze działania podejmujecie, by wspierać te wartości?

Chcemy być widoczni aby dawać dobry przykład. UBS regularnie uczestniczy w licznych wydarzeniach i konferencjach poświęconych DE&I. Podpisaliśmy również Kartę Różnorodności (ang. Diversity Charter), która jest deklaracją braku dyskryminacji w miejscach pracy. Niedawno przyłączyliśmy się też do ruchu The Valuable 500, potwierdzając, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami zajmuje wysokie miejsce wśród naszych działań i teraz jesteśmy zobowiązani, by dzielić się tymi praktykami z sektorem biznesu i światem.

Wspomniałaś o pięciu obszarach DE&I, na których skupia się UBS. Jakie inicjatywy podejmujecie w zakresie gender (ang. płeć społeczna)?

Nasza sieć Gender promuje otoczenie neutralne płciowo, podnosi świadomość tych zagadnień wśród naszych pracowników i dąży do tworzenia tolerancyjnego i bezpiecznego miejsca pracy. Angażujemy się w tematy związane z tematyką gender, odzwierciedlające aktualne wyzwania lokalne oraz globalne.
Dyskusja w tym obszarze na ogół jest zdominowana przez problem nierównego traktowania kobiet. Mówi się o rozwoju karier kobiet i ich awansach na wyższe stanowiska kierownicze – i oczywiście to jest bardzo ważne. W UBS chcemy wspierać kobiety, angażując się również na wczesnym etapie ich edukacji – pokazujemy im możliwości dostępne na rynku i udowadniamy, że mogą osiągać to, do czego dążą. Jednym z przykładów takich działań jest nasza ścisła współpraca z uczelniami, szczególnie technicznymi i ekonomicznymi, gdzie spotykamy się ze studentkami i studentami i organizujemy interaktywne sesje, prezentujące możliwości rozwoju. W tym celu stworzyliśmy programy, np. Reimagine Banking – inicjatywę postrzegania bankowości i sektorów finansowych niekoniecznie przez pryzmat „okienka bankowego". Drugi z nich to Women in Technology, w ramach którego wspieramy kobiety chcące rozwijać lub zmienić profil zawodowy i rozpocząć karierę w IT. Program jest skierowany zarówno do studentek, jak i do kobiet już pracujących, które chcą skierować swoją ścieżkę kariery w innym kierunku – dajemy im odpowiednie narzędzia, by spełniały swoje marzenia.

Brzmi świetnie! A w jaki sposób wspieracie kobiety z doświadczeniem?

W swoich działaniach nie skupiamy się jedynie na równości traktowania płci, lecz wspieramy także te osoby, które na jakiś czas musiały z przyczyn osobistych zawiesić pracę zawodową. W tym celu utworzyliśmy Career Comeback Program, który umożliwia powrót do pracy i kontynuowanie ścieżki kariery w naszej firmie. Wspomagamy też rozwój kobiet w ramach programu FAST (ang. Female Advancement via Sponsorship & Training), który skupia się na potrzebach osób bardziej zaawansowanych i przygotowuje do awansu na wyższe stanowiska.

Na czym dokładnie polega Career Comeback Program?

Jest to inicjatywa polegająca na bezpiecznym i efektywnym powrocie do pracy osób, które miały co najmniej dwuletnią przerwę w karierze, z różnych powodów osobistych, jak np. wychowywanie dzieci, opieka nad rodzicami w starszym wieku, partnerami czy też z innych przyczyn – np. podróże. Osoba biorąca udział w programie otrzymuje wsparcie na wszystkich etapach dołączenia do UBS – poczynając od procesu zatrudnienia, przez stopniowe zapoznanie się z firmą i otrzymanie mentora, a kończąc na uczestnictwie w sesjach szkoleniowych prowadzonych przez managerów z całej firmy. Do tej pory w programie wzięło udział prawie 200 osób i cieszy nas to, że opinia uczestników jest bardzo pozytywna. Na podstawie bezpośrednich rozmów z koleżankami z Polski, które brały udział w programie, mogę stwierdzić, że decyzja o przyłączeniu się naszej lokalizacji do globalnego programu UBS przyniosła fantastyczne rezultaty.

Czy różnorodność ma twoim zdaniem wpływ na biznes?

Moje osobiste doświadczenie na szeregu stanowisk pokazuje, że tylko zróżnicowanie pod każdym względem stwarza możliwości podwyższania zysków firmy. Różnorodność środowiska pracy daje większe możliwości – zarówno pod kątem konkurencyjności produktów i usług, jak i innowacji, dlatego właśnie ma to znaczenie dla samego biznesu i jego efektywności.

Jakie inne kroki musi podjąć branża w zakresie różnorodności i jak sobie z tym radzi?

Powiedziałabym, że sektor, w którym pracuję, w ciągu ubiegłych kilku lat osiągnął naprawdę sporo. Posłużę się przykładem, który dobrze to opisuje; gdy prowadziliśmy sesję na temat LGBTQ+ z jedną z organizacji pozarządowych, z którą współpracujemy, prelegent podzielił się ze mną swoimi obserwacjami na temat inkluzywnej kultury, tworzonej w UBS. Powiedział, że jest ona wyjątkowa, i że być może nasi pracownicy czują się bardziej rozumiani w zakresie ich orientacji i tożsamości płciowej w firmie, niż w swoich rodzinach, domach czy ogólnie w społeczeństwie. Ta rozmowa tylko utwierdziła mnie w przekonaniu, że musimy jeszcze mocniej angażować się w inicjatywy wspierające DE&I w naszej firmowej społeczności.

Niemniej, tu nie chodzi tylko o naszą firmę, chodzi o nas wszystkich, o całą branżę. Moim zdaniem, po pierwsze, powinniśmy wzmacniać współpracę w ramach wspólnych działań nad otwartym i inkluzywnym środowiskiem pracy. Po drugie, musimy się cały czas edukować, ponieważ dziedzina DE&I jest dynamiczna i ewoluuje (jednym z przykładów może być tu język inkluzywny i jego nomenklatura). Po trzecie, może nawet najważniejsze, powinniśmy zrozumieć prawdziwe znaczenie podstaw tego, co wyznajemy: różnorodności, równego traktowania i włączającej kultury. Kluczowym przesłaniem jest to, że wszyscy jesteśmy jednostkami i mamy indywidualne potrzeby, dlatego musimy odpowiadać na indywidualne potrzeby poszczególnych osób, a nie tylko na te zbiorowe.

Anna Lorch
UBS
Group Compliance, Regulatory & Governance Poland Head
Entity Risk Officer Poland
Diversity, Equity & Inclusion Poland Lead

UBS

Jesteśmy jedną z wiodących instytucji finansowych na świecie. Działalność firmy koncentruje się na trzech głównych obszarach: zarządzaniu majątkiem, zarządzaniu aktywami i bankowości inwestycyjnej. Nasi pracownicy w Krakowie i we Wrocławiu współpracują z zespołami UBS zlokalizowanymi w różnych regionach Europy i świata, zapewniając im wsparcie w zakresie realizacji rozwiązań najwyższej jakości. Wejdź na ubs.com/poland i dowiedz się więcej o tym, jak pracuje się w UBS.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.