Horyzonty to przykład unikalnej współpracy partnerskiej Fundacji Rodziny Staraków oraz Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego. Od wielu lat organizacje wspólnie wspierają stypendystów i stypendystki w licznych inicjatywach, by tuż po napisaniu przez uczniów egzaminów maturalnych móc ze wzruszeniem pożegnać ich i pozytywnie nastawić do kolejnych życiowych wyzwań.

Program zapewnia kompleksowe wsparcie uczniów i uczennic z małych miejscowości, którzy chcą zdobywać wiedzę i rozwijać się w liceach i technikach w dużych miastach. Z jednej strony to wsparcie materialne: pokrycie kosztów zamieszkania i wyżywienia w bursie, kursów językowych, wakacji czy ferii. To jednak także wyjątkowa, kilkuletnia przygoda, podczas której młodzi ludzie budują poczucie własnej wartości i nawiązują długoletnie przyjaźnie. Tworzą zżytą społeczność, w której mogą być sobą, uczą się dialogu i samodzielności. Razem wkraczają w dorosłe życie oraz otwierają się na to, co inne i nowe, otoczeni opieką i wsparciem koordynatorek i koordynatorów regionalnych.

Do tradycji należy wspólne świętowanie i pożegnanie maturzystów. Podczas uroczystości otrzymują oni dyplomy i roczniki, upamiętniające wszystkich stypendystów, którzy zakończyli w danym roku ten etap edukacji.

W tym roku w spotkaniu, które odbyło się w Warszawie, wziął udział Jerzy Starak, przedsiębiorca, filantrop, założyciel Fundacji Rodziny Staraków. Wieczór był okazją nie tylko do dobrej zabawy, ale też wspomnień wypowiedzianych prosto ze sceny przez prezeskę Fundacji EFC, Aleksandrę Saczuk. Mówiła o licznych osiągnięciach, marzeniach i celach, które wyznaczyli sobie ambitni, młodzi, ludzie.

Jerzy Starak, gratulując maturzystom zakończenia tak ważnego etapu w ich życiu, chętnie dzielił się osobistymi doświadczeniami. – Wasza ambicja i aspiracja to szansa na lepszy świat. Wymażcie ze swojego słownika "niemożliwe", bo – obserwując przez lata sukcesy wielu ludzi – dostrzegam, że jeśli komuś na czymś bardzo zależy i jest zdeterminowany, to osiąga to, co sobie zaplanuje. Udzielił też cennej wskazówki: – W poszukiwaniach swojej ścieżki zawodowej, zawsze kierujcie się swoimi zainteresowaniami, zdolnościami i pasją. To przyniesie Wam satysfakcję i nigdy nie będziecie mieć poczucia, że jesteście w pracy.

Nie są to przypadkowe słowa. Stypendium Horyzonty pomaga w rozwijaniu pasji i poszukiwaniu własnej ścieżki życiowej, dzięki stosowaniu metody tutoringu. Są to cele szczególnie ważne dla Fundacji Rodziny Staraków, która od 2016 roku wspólnie realizuje wraz z Fundacją EFC Program Stypendialny Horyzonty. Wkład Fundacji Rodziny Staraków zapewnił dotychczas stypendia dla 220 uczniów, z czego 143 osoby ukończyły już naukę. Wielu z nich osiąga dziś sukcesy zawodowe i naukowe, dzięki wyborowi najlepszych uczelni w Polsce i na świecie. W roku szkolnym 2022/2023 opieką Fundacji Rodziny Staraków objętych będzie łącznie około 113 z wszystkich 206 uczniów korzystających z programu.

Program Stypendialny Horyzonty to także historia wieloletniej współpracy między dwiema rodzinnymi fundacjami, o czym podczas wydarzenia mówił Igor Czernecki, przewodniczący Rady Fundacji EFC. – Partnerstwo z Fundacją Rodziny Staraków to nie tylko duże osiągnięcie w kontekście skali naszego programu stypendialnego. To również bezprecedensowy w Polsce przykład tego, że fundacje rządzą się innymi niż rynek prawami. W trzecim sektorze nie ma konkurencji i patentów na dobry pomysł. Działając wspólnie, można osiągnąć więcej.

Trudno się z tym nie zgodzić. Fundacje odnalazły w sobie dobrych partnerów, którzy nowocześnie zarządzają prowadzonymi przez siebie instytucjami, a także realizują oryginalny i – co najważniejsze – dający wymierne efekty Program Stypendialny Horyzonty. Partnerstwo to wzajemna pomoc i wspólna odpowiedzialność zbudowane na zaufaniu. Tym zaufaniem obie fundacje darzą nie tylko siebie, ale przede wszystkim młodzież. To od niej przecież zależy przyszłość naszego społeczeństwa. Program Horyzonty i partnerska współpraca obu fundacji służą temu, by zaufanie to było dobrą i mądrą inwestycją.

Materiał prasowyMateriał prasowy 

O fundacjach:

Fundacja Rodziny Staraków działa na dwóch płaszczyznach: edukacyjnej i artystycznej. W ramach programu Horyzonty wyrównuje szanse edukacyjne młodzieży szkół średnich. W swoich działaniach wspiera również szeroko rozumianą edukację artystyczną, m.in. przez organizowanie ogólnopolskich konkursów grantowych dla szkół plastycznych. Otwiera młode pokolenie na sztukę i jej krytyczny odbiór. Upowszechnia sztukę, udostępniając szerokiej publiczności prywatną kolekcję Anny i Jerzego Staraków. Oferuje przestrzeń wystawienniczą młodym polskim artystom. „W Polsce, tak jak na całym świecie, jest wielu wspaniałych, zdolnych, młodych ludzi – to wizja Jerzego Staraka, którą często przypomina – Często jednak brak dostępu do nowych osiągnięć techniki i nauki, oddalenie od głównych centrów edukacyjnych czy nieznajomość języków obcych, stają na drodze do realizacji własnych celów lub zmuszają do szukania „szczęścia" poza granicami naszego kraju. Dlatego potrzebne jest wsparcie już dziś, na początku ich drogi. Stworzenie w naszym kraju takich warunków, by młodzi mogli się rozwijać, tak jak ich rówieśnicy w innych krajach, i chcieli tu pozostać, aby kolejne pokolenia mogły czerpać z ich odkryć i sukcesów – to zasadniczy sens funkcjonowania Fundacji".

Nawiązując do wizji Fundatora od początku swego powstania, tj. 2008 roku, Fundacja udzieliła wielu stypendiów indywidualnych, naukowych i sportowych, przyznając m.in. środki na podjęcie lub kontynuację nauki na prestiżowych uczelniach w kraju i poza jego granicami oraz zakup sprzętu sportowego. Zagwarantowała i sfinansowała także wsparcie wybitnych szkoleniowców dla młodych i utalentowanych sportowców.

Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego od 2009 roku wspiera dzieci, młodzież oraz nauczycieli i nauczycielki w równym dostępie do rzetelnej i jakościowej edukacji. Wzmacnia szkoły w tworzeniu przyjaznego środowiska do wszechstronnego rozwoju. Wspólnie z ekspertami i partnerami szuka rozwiązań, które zmienią edukację. Promuje postawy zaangażowania społecznego. To jedna z największych fundacji rodzinnych w Polsce. Fundację – imienia swojego ojca, Romana Czerneckiego, wyjątkowego nauczyciela i organizatora – stworzył przedsiębiorca i filantrop Andrzej Czernecki. Obecnie prowadzona jest przez jego synów – Igora i Andrzeja Jr. Czerneckich.

Program Stypendialny Horyzonty w liczbach:

  • 837 młodych ludzi, którzy wzięli lub biorą udział w programie;
  • 180 stypendystek i stypendystów jest obecnie pod opieką Fundacji EFC i FRS;
  • 24 absolwentów i absolwentek programu studiuje na zagranicznych uczelniach;
  • 20 szkół oraz 17 burs i internatów w całej Polsce współpracuje z Fundacją EFC;
  • 11 koordynatorek i koordynatorów regionalnych opiekuje się stypendystami i stypendystkami;
  • 30 mln złotych zainwestowano od 2009 roku w rozwój stypendystów i stypendystek.