Mural jest namalowany farbą fotokatalityczną, która oczyszcza powietrze. Dzięki jej zastosowaniu spaliny samochodowe i innego rodzaju zanieczyszczenia osiadają na powierzchni muralu. Pod wpływem światła słonecznego są neutralizowane (rozkładają się na nieszkodliwe dla środowiska związki azotu, wodę oraz nieznaczną ilość CO2). Powłoka jest samoistnie oczyszczana przy najbliższym opadzie deszczu, a cały proces zachodzi dopóki katalizator jest zasilany przez energię słoneczną.

Materiał prasowyMateriał prasowy 

Dodatkowym wzmocnieniem przekazu jest recyklomat. Recykling jest najbardziej preferowanym sposobem zagospodarowania odpadów plastikowych, które są najbardziej niebezpieczne dla środowiska, gdyż rozkładają się przez kilka tysięcy lat uwalniając przy okazji wiele trujących związków. Z butelek PET powstają m.in. długopisy, zabawki, namioty, meble ogrodowe oraz buty sportowe. But Sprandi, prezentowany na muralu, powstał w 50% właśnie z butelek PET poddanych recyklingowi. Z recyklingu powstaje także poliester, który jest stosowany przy produkcji czapek, szalików i toreb, które wchodzą w skład linii Go For Nature.

Materiał prasowyMateriał prasowy 

Po zakończeniu kampanii wszystkie butelki z recyklomatu zostaną poddane procesowi recyklingu.  Autorką projektu graficznego muralu jest Beata Śliwińska BARRAKUZ.
Linia Go For Nature dostępna jest stacjonarnie w sklepach CCC, online na www.ccc.eu oraz w aplikacji marki.