Kampania "Świadomy Pacjent" ma celu uświadomienie pacjentom, że stanowią istotne ogniwo w całym procesie terapeutycznym - ich wiedza, zaangażowanie oraz odpowiedzialność ma znaczenie.

Wysoce edukacyjny przekaz został zapewniony dzięki wsparciu wybitnych autorytetów z poszczególnych obszarów terapeutycznych, którzy podjęli temat od strony profilaktyki, diagnostyki, leczenia oraz sytuacji pacjentów w dobie COVID-19. Artykuły dostępne są na portalu www.pacjentilekarz.pl

Patronat merytoryczny nad kampanią objął Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej – Igor Grzesiak podkreśla w swoim artykule jak duże zmiany zarówno dla pacjentów jak i personelu medycznego nastąpiły wraz z nadejściem epidemii COVID-19: „Należy podjąć wszelkie działania, które zminimalizują efekt oddziaływania pandemii na pacjenta. Takimi działaniami są chociażby podjęte przez Rzecznika Praw Pacjenta rozwiązania, w zakresie realizacji praw pacjenta do informacji na odległość przez osoby uprawnione”.

Twarzą kampanii został Tomasz Sekielski, dziennikarz radiowy i telewizyjny, który w pierwszej połowie 2019 roku rozpoczynał walkę z otyłością – potężna nadwaga zagrażała jego zdrowiu a nawet życiu. Z niezwykłą determinacją, na oczach całej Polski, rozpoczął walkę z otyłością. Dziś wygląda zupełnie inaczej, a co najważniejsze, jak sam podkreśla, czuje się rewelacyjnie.

KAMPANIA WSPIERA NASTĘPUJĄCE OBSZARY TERAPEUTYCZNE:

REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW (RZS)– POTRZEBY PACJENTÓW

RZS w znacznym stopniu wpływa na życie pacjenta, dlatego niezwykle istotna jest indywidualizacja leczenie. Każdy pacjent powinien mieć szansę stosowania takiej terapii, która będzie dla niego najbardziej skuteczna, i dzięki której, nie będzie musiał rezygnować z dotychczasowego życia a jedynie modyfikować, co pozwoli mu na zachowanie aktywności społecznej jak i zawodowej.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

  • Dr hab. n. med.  Marzena Olesińska, Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie,
  • Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

RAK PIERSI – HORMONOTERAPIA

Uzupełniające leczenie hormonalne jest wartościową metodą leczenia pacjentek z nowotworem piersi. Niestety wieloletnia terapia sprawia, że ponad połowa pacjentek przerywa leczenie bez konsultacji z lekarzem.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliły:

  • Dr hab. n. med. Agnieszka Jagiełło – Gruszfeld, Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie,
  • Adrianna Sobol, Psychoonkolog.

DIALIZA OTRZEWNOWA – LECZENIE BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Dializa otrzewnowa może być znakomitą alternatywą dla hemodializy. Zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19. Zapewnia bowiem nie tylko wygodną, ale przede wszystkim bezpieczniejszą, bo bez wychodzenia z domu, formę leczenia nerkozastępczego.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

  • Prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik, Kierownik I Kliniki i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ UM w Białymstoku, konsultant wojewódzki ds. nefrologii,
  • Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, Kierownik Kliniki Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Szpital Bielański w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii.

HIPERURYKEMIA – WARTO BADAĆ STĘŻENIE KWASU MOCZOWEGO

Hiperurykemia występuje coraz powszechniej i idzie w parze z wieloma chorobami – zespołem metabolicznym, nadwagą i otyłością, cukrzycą, przewlekłą chorobą nerek, a także nadciśnieniem tętniczym. Bezpośrednio zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, nawet kiedy jest bezobjawowa. Dlatego tak ważne jest, żeby regularnie sprawdzać stężenie kwasu moczowego i stosować się do zaleceń lekarza, kiedy jest już zdiagnozowana

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliła:

  • Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

STWARDNIENIE ROZSIANE (SM) – ISTOTNY JEST CZAS

W przypadku stwardnienia rozsianego (SM) czas ma fundamentalne znaczenie, gdyż jest to choroba aktywna. Wraz z wystąpieniem pierwszych objawów pacjenci rozpoczynają trwający do końca życia swoisty wyścig z czasem, od którego zależy jak ich życie będzie przebiegać oraz czy i jak szybko będą musieli się zmierzyć z postępującą niepełnosprawnością.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

  • Dr hab. n. med. Monika Adamczyk – Sowa, prof. SUM, Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Medycznego w Zabrzu, Śląskiego UM w Katowicach, Prezes Elekt Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego,
  • Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.