Pomoc trafiła m.in. do Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego oraz Szpitala Uniwersyteckiego, które – w rodzimym mieście firmy, Krakowie – są placówkami wyznaczonymi do leczenia zakażonych wirusem COVID-19. Widząc morze potrzeb, w obliczu walki służb medycznych z opanowywaniem rozprzestrzeniającej się epidemii zakażeń koronawirusem, wsparcie kierowane jest także do innych ośrodków świadczących opiekę medyczną w całym kraju.

Personel medyczny Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w KrakowiePersonel medyczny Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie fot. mat.pras.

W ten sposób, korzystając z własnych zasobów, firma chce wyrazić swój szacunek do pracy całego personelu medycznego i wsparcie w podstawowych potrzebach higieniczno-pielęgnacyjnych. Żele i olejki do mycia oraz szampony przekazywane są z myślą o codziennej higienie. Kremy do dłoni to pielęgnacyjna pomoc dla zespołów medycznych – dostarczana z myślą o poprawie komfortu skóry ich rąk, która w obecnej sytuacji, ma ciągły kontakt z podrażniającymi środkami do dezynfekcji.

Firma pozostaje w kontakcie ze wspieranymi placówkami i zamierza kontynuować pomoc, w zależności od potrzeb poszczególnych szpitali.