Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Przemoc pojawia się częściej w związkach nieformalnych, a nie tych usankcjonowanych prawnie” - powiedział w „Gościu Niedzielnym” (Nr 1/2018) premier Mateusz Morawiecki.

Organizacje walczące z przemocą w rodzinie nie mogły pozostać obojętne. Przedstawiły twarde dane: ponad 51 proc. osób doświadczających przemocy to właśnie te pozostające w związkach formalnych.

Wystarczy przypomnieć premierowi sprawę Karoliny Piaseckiej: w zeszłym roku całą Polskę sparaliżowała historia żony radnego PiS, który znęcał się nad swoją rodziną psychicznie i fizycznie. Karolina Piasecka upubliczniła nagranie - zapis jednej z awantur, którą zrobił jej mąż. Cały kraj dowiedział się, jak ją traktuje: wyzywa, grozi, poniża.

CZYTAJ TAKŻE: Karolina Piasecka: Bił mnie tylko w nocy

„To kobiety i dzieci są przede wszystkim ofiarami przemocy w rodzinie – stanowią ponad 88 proc. osób doznających przemocy; co 40 sekund 1 kobieta w Polsce doświadcza przemocy a co dwie i pół doby jedna ginie” - napisały sygnatariuszki listu.

Pod listem do premiera zebrano ponad sto podpisów: organizacji walczących od lat z przemocą w rodzinie, m.in. Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, Centrum Praw Kobiet, Komitetu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Komitetu Ochrony Praw Dziecka, dziennikarzy, psychologów, tłumaczy.

„Jako osoby zajmujące się pomocą osobom doznającym przemocy – w sposób bezpośredni lub opisując i nagłaśniając w mediach takie sytuacje – nie możemy pozostać na te słowa obojętne” - czytamy.

Przedstawicielki organizacji chcą spotkania z premierem. Czekają na odpowiedź z KPRM.

Treść listu wysłana 6 stycznia 2018 do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

"Szanowny Panie Premierze!

W niedawnym wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Gość Niedzielny” (Nr 1/2018) powiedział Pan, m.in.: „do przemocy nie dochodzi tam, gdzie występuje dbałość o więzy rodzinne, o normalny dom, gdzie panuje miłość", „przemoc pojawia się częściej w związkach nieformalnych, a nie tych usankcjonowanych prawnie”.

Jako osoby zajmujące się pomocą osobom doznającym przemocy – w sposób bezpośredni lub opisując i nagłaśniając w mediach takie sytuacje – nie możemy pozostać na te słowa obojętne. Nie tylko dlatego, że powielają one nieprawdziwy obraz problemu przemocy domowej, lecz również z powodu pozycji wypowiadającego je. Korzystając z naszego dorobku, wiedzy i doświadczenia, chcemy podkreślić, że:

· „duża część osób doświadczających przemocy to osoby pozostające w związkach formalnych (51 proc.) lub nieformalnych (14 proc.)” – "Diagnoza skali zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce" Michała Lewoca publikowana na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości,

· „wśród ofiar [przemocy] przeważały osoby pozostające w związku małżeńskim – potwierdzały to zgodnie relacje ofiar, sprawców i świadków zdarzenia przemocy (odpowiednio 52,3 proc., 64,5 proc., 66,0 proc.)” oraz „zarówno w relacjach sprawców, jak i świadków, sprawcami przemocy wobec dzieci istotnie częściej były osoby pozostające w związku małżeńskim (91,1 proc., 78,7 proc.)” – pisano w raporcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Projekt Predefiniowany ”Rodzina polska – wolna od przemocy”, Program PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014),

· to kobiety i dzieci są przede wszystkim ofiarami przemocy w rodzinie – stanowią ponad 88 proc. osób doznających przemocy; co 40 sekund 1 kobieta w Polsce doświadcza przemocy a co dwie i pół doby jedna ginie (opracowanie prof. B. Gruszczyńskiej z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW).

Ponadto przemoc, nad czym ubolewamy, jest zjawiskiem powszechnym, co oznacza m.in., że jej sprawcy nie wywodzą się z określonego środowiska/grupy społecznej/religijnej/etnicznej etc. „Normalny dom”, o którym mówił Pan w wywiadzie, to przede wszystkim dom, w którym jego mieszkańcy i mieszkanki czują się – i są -  bezpieczne, a relacje między członkami rodziny oparte są na wzajemnym szacunku i trosce. Niezależnie od wyznawanej religii lub światopoglądu, koloru skóry, płci, pochodzenia etnicznego, statusu materialnego etc.

Wyrażamy także gotowość spotkania z Panem Premierem, by podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w obszarze przeciwdziałania przemocy. Biorąc pod uwagę rangę piastowanego przez Pana urzędu, wyrażamy głęboką nadzieję, iż przekazana przez nas wiedza i dobre praktyki mogą w przyszłości przełożyć się na udoskonalenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w naszym kraju.

Z poważaniem

1.  Renata Durda, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ 

2. Urszula Nowakowska, Centrum Praw Kobiet

3. Magdalena Stachowiak-Alexandrowicz, Komitet Ochrony Praw Dziecka

4. Mirosława Kątna, Komitet Ochrony Praw Dziecka

5. Maria Keller-Hamela, wiceprezeska zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

6. Agnieszka Wywrot, prawniczka, Centrum Praw Kobiet, Oddział we Wrocławiu

7. Joanna Piotrowska, Fundacja Feminoteka

8. Dr Anita Kucharska-Dziedzic, prezeska Stowarzyszenia Baba, edukatorka antyprzemocowa

9. Anna Lipowska – Teutsch, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej

10. Tadeusz Wieszczyk, Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie DOM, Warszawa

11.  Małgorzata Kasińska - psycholog, Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą, Kraków

12.  Anna Góral - Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych

13.  Krystyna Kacpura, dyrektorka Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

14.  Joanna Łukaszewicz, Prezeska towarzyszenia Alimenty To Nie Prezenty

15.  Piotr Thieme - Spółdzielnia Socjalna WOLA

16.  Iwona A.Wiśniewska, Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą, Kraków

17.  Jadwiga Kołodziejczyk, Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą, oś. Krakowiaków 46, Kraków

18.  Bogna Czałczyńska, Fundacja Czas Dialogu, koordynatorka Dziewuchy Dziewuchom, Szczecin

19.  Natalia Sarata, edukatorka antydyskryminacyjna i badaczka społeczna, członkini Zarządu Fundacji Przestrzeń Kobiet

20.  Danuta Wawrowska, ekspertka Kongresu Kobiet ds. przemocy ekonomicznej, prezeska Stowarzyszenia Kobiecy Słupsk, radca prawna

21.  Małgorzata Tkacz-Janik, pełnomocniczka Kongresu Kobiet w woj. śląskim, przewodnicząca rady fundacji Przestrzenie Dialogu

22.  Dorota Łoboda, Rodzice Mają Głos

23.  Anna Czerwińska, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER

24.  Agnieszka Grzybek, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER

25.  dr Magdalena Grabowska - Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER

26.  Karolina Kędziora, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

27.  Beata Pawlak-Jordan, Fundacja Dobrych Praktyk

28.  Olga Glińska, koordynatorka akcji Nazywam się Miliard, Kraków

29.  Magdalena Pietrowska, Fundacja Inna Perspektywa

30.  Karolina Mermer, Fundacja Inna Perspektywa

31.  Piotr Godzisz, Członek Zarządu Stowarzyszenia Lambda, Warszawa

32.  Monika Grotecka, Stowarzyszenie Lambda, Warszawa

33.  Maria Wolak-Chmiel, Fundacja Inna Perspektywa

34.  Aleksandra Mądry, Fundacja Inna Perspektywa

35.  Małgorzata Kasińska - psycholog, Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą, Kraków

36.  Małgorzata Osipczuk, Stowarzyszenie “Intro”

37.  Davina Krysiak, pedagog, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w Zdunach

38.  Małgorzata Diana Marenin, prezeska stowarzyszenia Stop Stereotypom,

39.  Małgorzata Wincenciak, Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"Niebieska Linia"

40.  Jolanta Banach, stowarzyszenie Lepszy Gdańsk

41.  Monika Frenkiel, prezeska Stowarzyszenia (S)Prawa Kobiet

42.  Ewa Borguńska, Protest Kobiet

43.  Barbara Najdziak, Protest Kobiet

44.  Katarzyna Chmielewska, Protest Kobiet

45.  Natasza Lubryczyńska, Protest Kobiet

46.  Katarzyna Skalska, Protest Kobiet

47.  Natalia Skoczylas, Fundacja Feminoteka

48.  Anna Respondek, psycholog, psychoterapeuta, Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA

49.  Anna Rabenda, Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze

50.  Anna Borucka, psycholog, specjalista ds.profilaktyki

51.  Agnieszka Czapczyńska, psychoterapeutka

52.  Barbara Ewa Baran, psycholożka, współzałożycielka Dziewuchy Dziewuchom

53.  Karolina Piotrowska, psycholog-seksuolog, prezeska fundacji Lepszy Poród

54.  Zenona Golc, wolontariuszka Stowarzyszenia BABA, animatorka kultury

55.  Anna Chęć, współszefowa Fundacji Pozytywnych Zmian, trenerka WenDo

56.  Wiesława Apanowicz, członkini Stowarzyszenia BABA

57.  Ewa Rutkowska, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, trenerka WenDo, działaczka feministyczna

58.  Trójmiejskie Dziewuchy Dziewuchom

59.  Katarzyna Paikert, członek zarządu Stowarzyszenia "Intro"

60.  Joanna Wrońska, Trójmiejska Akcja Kobieca

61.  Dorota Bregin, trenerka metody przeciwdziałania przemocy WenDo

62.  Lidka Makowska, Trójmiejska Akcja Kobieca

63.  Beata Aniela Kilian, psycholog, psychoterapeutka uzależnień

64.  Agnieszka Pisarska, psycholog

65.  Żaneta Oczkowska, prawniczka

66.  Katarzyna Kotula, Gryfiński Strajk Kobiet

67.  Ewa Winnicka, dziennikarka

68.  Ewa Wieczorek, redaktorka naczelna „Wysokich Obasów” i „Wysokich Obcasów Extra”

69.  Aleksandra Klich, wicenaczelna „Gazety Wyborczej”

70.  Katarzyna Surmiak-Domańska, dziennikarka, „Duży Format/Gazeta Wyborcza”

71.  Martyna Bunda, kierowniczka działu Kraj w tygodniku „Polityka”,
wieloletnia jurorka w projekcie wspierającym kobiety wychodzące z przemocy, w konkursie na opowiadanie o tym doświadczeniu

72.  Dorota Warakomska, dziennikarka, prezeska stowarzyszenia Kongres Kobiet

73.  Agnieszka Hreczuk, dziennikarka telewizyjna, radiowa i prasowa w Polsce i Niemczech

74.  Sylwia Chutnik, pisarka

75.  Lidia Ostałowska, dziennikarka

76.  Paulina Reiter, dziennikarka

77.  Wojciech Tochman, reporter

78.  Justyna Dąbrowska, psychoterapeutka, dziennikarka, od 30 lat zajmuje się pomocą młodym matkom

79.  Patrycja Dołowy, dziennikarka naukowa, prezeska PSDN Naukowi i fundacji Przestrzenie

80. Natalia Gebert, tłumaczka i kulturoznawczyni, liderka inicjatywy Dom Otwarty

81. Monika Tutak-Goll, zastępczyni redaktorki naczelnej „Wysokich Obcasów”

82.  Magdalena Kicińska, dziennikarka

83. Justyna Pobiedzińska, dziennikarka

84.  Mariusz Szczygieł, reporter, wydawca

85.  Zuzanna Kowalczyk, dziennikarka "Osiem Dziewięć"

86.  Paulina Milewska, dziennikarka "Osiem Dziewięć"

87.  Stanisław Skarżyński, dziennikarz "Osiem Dziewięć"

88.  Barbara Sowa, dziennikarka

89.  Wojciech Staszewski, reporter w "Wysokie Obcasy Praca"/"Gazeta Wyborcza",

90.  Agnieszka Jucewicz, dziennikarka "Wysokich Obcasów Extra"

91.  Magdalena Grzebałkowska, dziennikarka, pisarka

92.  Anna Dziewit - pisarka, dziennikarka

93.  Iza Michalewicz, reporterka

94.  Ewa Wanat, dziennikarka

95.  Agata Czarnacka, Komitet Ratujmy Kobiety, Czarny Protest, Polityka.pl

96.  Prof. Inga Iwasiów, literaturoznawczyni, pisarka, publicystka

97.  Ziemowit Szczerek, dziennikarz, pisarz

98.  Dr Julia Kubisa, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

99.  Małgorzata Łojkowska, prawniczka, dziennikarka

100. Michał Nogaś, dziennikarz

101. Justyna Sobolewska, dziennikarka

102. Magdalena Chrzczonowicz, dziennikarka OKO.press

103. Agata Szczęśniak, dziennikarka OKO.press

104. Anton Ambroziak, OKO.press

105. Zuza Ziomecka, redaktorka naczelna Newsmavens, VP Polskiego Instytutu Mindfulness

106. Anna Dryjańska, dziennikarka, TOK FM

107. Hanna Samson, psycholożka

108. Małgorzata Kolińska-Dąbrowska, dziennikarka

109. Dr Elżbieta Korolczuk, Uniwersytet Södertörn

110. Joanna Gierak-Onoszko, dziennikarka, Polityka.pl

111. Anna Śmigulec, dziennikarka

112. Katarzyna Formela, Obywatele RP

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.