Jadwiga Piątkowska zwana również Jagodą. Podczas strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku była maszynistką. Redagowała ukazujące się w Stoczni od kwietnia do grudnia 1981 roku pismo „Rozwaga i Solidarność”. Tam publikowała teksty, wiersze, rysunki.

By wziąć udział w strajku w Stoczni, Jadwiga Piątkowska wróciła z Czechosłowacji, dokąd w połowie lat 70. wyjechała z kilkuletnią córką do pracy.

Podczas protestu jako maszynistka spisywała ustalenia, przepisywała dokumenty oraz wiersze tworzone przez strajkujących. Jak inne „kronikarki” potrafiła pracować całą dobę.

Piątkowska była nazywana „poetką Solidarności”. W sierpniu 1980 roku, ale i później, pisała wiersze odnoszące się do bieżącej sytuacji politycznej. Na muralu „Kobiety Wolności” znajduje się jeden z jej najbardziej znanych wierszy „Ewie – mojej 12-letniej córce” z 29 sierpnia 1980 roku, z godz. 23.45.

W grudniu 1981 roku brała udział w strajku w Stoczni Gdańskiej, została aresztowana i pobita. Po wyjściu z aresztu zaangażowała się w działalność podziemną, za co w lutym 1982 roku została ponownie aresztowana na trzy miesiące. Więzienie spowodowało u niej poważne problemy zdrowotne. Zmarła 10 grudnia 1990 roku, w wieku 41 lat.