Maryla Płońska mieszkała na gdańskiej Żabiance po sąsiedzku z Joanną i Andrzejem Gwiazdami. Jeszcze jako uczennica technikum przychodziła na spotkania do Gwiazdów, po maturze przepisywała na maszynie teksty do „Robotnika Wybrzeża”, pomagała w produkcji farby drukarskiej. Maryla Płońska zaangażowała się w prace redakcji – była redaktorką techniczną i pisywała teksty o tematyce społecznej. Od początku należała do Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża.

18 grudnia 1979 roku przy bramie nr 2 Maryla Płońska przemówiła w imieniu kolegów z Wolnych Związków Zawodowych do stoczniowców. To była dziewiąta rocznica grudniowej masakry, władze za wszelką cenę próbowały nie dopuścić do obchodów. Zatrzymano 29 opozycjonistów, m.in. Bogdana Borusewicza, Annę Walentynowicz, Andrzeja Gwiazdę, Magdalenę Modzelewską.

„W naszym własnym kraju, który nazywa się demokratyczna i niepodległa Polska Ludowa, rządzonym przez partię, która nazywa się robotnicza, zabrania się nam pamiętać o robotniczym wystąpieniu. Historia PRL to nie tylko kolejne plany pięcioletnie i kolejne zjazdy PZPR. To również stalinowski terror, robotniczy Czerwiec ‘56. Studencki Marzec, Grudzień na Wybrzeżu i Czerwiec 1976 roku w Radomiu i Ursusie. To też historia naszego narodu. Musimy ją znać, o niej pamiętać i z niej się uczyć” – mówiła Maryla Płońska.

Słuchał jej 15-tysięczny tłum.

W sierpniu 1980 roku Maryla Płońska była współautorką odezwy wzywającej stoczniowców do obrony zwolnionej z pracy Anny Walentynowicz. Po 16 sierpnia z Joanną i Andrzejem Gwiazdami oraz Bogdanem Lisem jeździła wysłużonym żukiem do najważniejszych zakładów, by namawiać do kontynuowania strajku. Była sekretarzem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, uczestniczyła w formułowaniu 21 postulatów, które stały się podstawą Porozumień Sierpniowych. Maryla Płońska organizowała biuro tłumaczeń dla zagranicznych dziennikarzy.

W latach 80. nie angażowała się już w działalność związkową. Pracowała w bibliotece na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1989 roku była na rencie. Zmarła w 2011 roku, miała 54 lata. Pośmiertnie odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2013).