Alina Sadowska urodziła się w 1959 roku w Lęborku. Po raz pierwszy uczestniczyła w akcji opozycyjnej 11 listopada 1978 roku – była na mszy w intencji ojczyzny w kościele Mariackim i na nielegalnej manifestacji pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego w Gdańsku. Od 1978 roku systematycznie brała udział w innych nielegalnych manifestacjach z okazji rocznic 11 listopada, 3 maja. W marcu 1980 roku roznosiła w blokach gdańskich osiedli ulotki nawołujące do bojkotu udziału w wyborach do Sejmu.

Od początku strajków sierpniowych w 1980 roku Alina Sadowska przebywała na terenie Stoczni Gdańskiej jako osoba wspomagająca strajk. Pomagała przy organizacji strajku, wypisywała przepustki, kolportowała pisma i ulotki strajkowe poza teren Stoczni. Pod koniec sierpnia 1980 roku zaangażowała się w tworzenie Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Gdańskim, a później na szczeblu Trójmiasta i szczeblu ogólnopolskim. Po ogłoszeniu stanu wojennego nie zaprzestała działalności antykomunistycznej.

Na początku stanu wojennego Alina Sadowska organizowała pomoc finansową na zapłacenie grzywien dla studentów osadzonych w areszcie po pacyfikacji Stoczni Gdańskiej. Do czerwca 1984 roku wraz z mężem kolportowała nielegalne pisma, ulotki, książki, znaczki, kalendarze.