Aktorka, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Łodzi.

W NSZZ „Solidarność” od września 1980 roku, członkini Komisji Zakładowej Teatru Wybrzeże. Pod koniec 1980 roku brała udział w strajku okupacyjnym pracowników służby zdrowia, oświaty i kultury w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego bojkotowała TVP.

Nie tylko występowała na scenie, ale działała również w komisji charytatywnej przy kościele św. Brygidy w Gdańsku, pomagając represjonowanym rodzinom w kilku dzielnicach Gdańska, obserwowała rozprawy sądowe działaczy „Solidarności”, pomagała ukrywającym się.

Jako artystka uczestniczyła w spektaklach teatralnych z kręgu kultury niezależnej, wyreżyserowała sztukę Ernesta Brylla „Wieczernik”, która była wystawiana w kościołach w Gdańsku i Warszawie. W sierpniu 1988 roku występowała dla strajkujących w Stoczni Gdańskiej.

Została odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarła w 2018 roku. Miała 85 lat.