Rocznik 1952. Gabriela Turzyńska Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1977 roku współpracowała z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Była również współzałożycielką i sygnatariuszką deklaracji ideowej Ruchu Młodej Polski. Związana była z niezależnym wydawnictwem Młoda Polska. Publikowała teksty w prasie niezależnej, m.in. w „Bratniaku”.

Gabriela Turzyńska organizowała akcje „Nauczanie bez kłamstw”, uczestniczyła w manifestacjach w rocznicę 3 maja, 11 grudnia i Grudnia ‘70 w Gdańsku. Pod koniec lat 70. pracowała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 77 w Gdańsku. Została zwolniona z pracy za działalność opozycyjną. Od 1980 roku w NSZZ „Solidarność”. Przewodnicząca Komisji Zakładowej w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej, gdzie pracowała w latach 1978-82. Od 13 grudnia 1981 do lipca 1982 roku w ukryciu, po ujawnieniu się, bez zatrudnienia, kontynuowała współpracę z wydawnictwem Młoda Polska.

Od 1985 roku zajmowała się wychowaniem dzieci. Od 1994 roku była ponownie w strukturach „S”, od 2006 przewodniczącą koła „Solidarności” w V LO w Gdańsku.