Kobiety Wolności

Profesor Joanna Muszkowska-Penson dała się poznać jako patriotka już w czasie II wojny światowej. Za przynależność do Związku Walki Zbrojnej została osadzona na Pawiaku, a następnie w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Po wojnie ukończyła studia w Akademii Medycznej w Łodzi. Wyspecjalizowała się w zakresie nefrologii i chorób wewnętrznych, a w 1976 roku została profesorem nauk medycznych.

Mieszkając w Gdańsku, prof. Muszkowska-Penson mocno zaangażowała się w działalność opozycyjną. W sierpniu 1980 roku wspierała strajkujących stoczniowców, następnie dołączyła do „Solidarności”. W czasie stanu wojennego ukrywała w mieszkaniu m.in. opozycjonistę Piotra Dyka. Organizowała również opiekę lekarską dla ukrywających się działaczy podziemia. W latach 80. była osobistą lekarką i tłumaczką Lecha Wałęsy. Tłumaczyła m.in. rozmowy podczas spotkań z Margaret Thatcher i François Mitterrandem w 1988 roku.

Gdy w kwietniu 1984 roku została aresztowana za kolportowanie wydawnictw podziemnych, petycję o jej uwolnienie podpisało kilka tysięcy osób. Pani profesor została zwolniona po kilku dniach i kontynuowała działalność opozycyjną. W czasie strajków w Stoczni Gdańskiej i w Porcie Gdańskim w maju i sierpniu 1988 roku otaczała strajkujących opieką medyczną.

Po przejściu na emeryturę w 1991 roku prof. Muszkowska-Penson wyjechała do córki do Glasgow, ale 15 lat później wróciła, by pracować w biurze Lecha Wałęsy. Została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2018 roku otrzymała honorowe obywatelstwo Gdańska.