Bronisława Milewska urodziła się w 1944 roku w Sokołowie Małopolskim. Ukończyła Instytut Historii Sztuki na Uniwersytecie Gdańskim. W 1968 roku uczestniczyła w wydarzeniach marcowych na UW i demonstracjach ulicznych w Warszawie. Od 1971 roku zamieszkała w Gdańsku.

Od 1976 roku współpracowniczka KOR-u, m.in. przepisywała ulotki, kolporterka wydawnictw niezależnych w Warszawie i Gdańsku. W latach 1977-79 uczestniczka ROPCiO, udostępniała mieszkanie na spotkania dyskusyjne i samokształceniowe środowiska gdańskiego, uczestniczka ogólnopolskich spotkań ROPCiO. Od 1979 roku współzałożycielka i działaczka KPN, 1 września 1979 roku odczytała „Deklarację ideową KPN” podczas manifestacji przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, następnie członkini Rady Politycznej i Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN.

3 maja 1980 roku współorganizatorka niezależnej manifestacji pod pomnikiem Jana Sobieskiego w Gdańsku, przemawiała w imieniu KPN, w drodze do domu ją pobito.

W sierpniu 1980 roku uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina z poparciem ze strony KPN, od 1981 roku pracowniczka Biura Interwencji przy MKZ Gdańsk, prowadziła też nieoficjalny punkt informacyjny KPN przy MKZ. W stanie wojennym w ukryciu. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności.