Urodziła się w 1947 roku w Warszawie. Skończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1968 roku uczestniczyła w demonstracjach studenckich przeciwko zdjęciu z afisza „Dziadów” Mickiewicza wystawianych w Teatrze Narodowym i antysemickim akcjom rządu. W 1976 roku rozpoczęła współpracę z Komitetem Obrony Robotników. Pracowała jako drukarz, kolporterka i dostawca materiałów drukarskich, a także pisała.

Na wieść o strajkach w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w sierpniu 1980 roku wyruszyła do Gdańska. Wspierała strajkujących, prowadząc rejestrację zakładów przystępujących do strajku, przewoziła „bibułę” – pismo „Robotnik”, publikowała w „Strajkowym Biuletynie Informacyjnym Solidarność” (m.in. słynny reportaż „Ja, happening, stocznia” relacjonujący wydarzenia Sierpnia ‘80). Dokumentowała nie tylko przebieg negocjacji, ale też moment, w którym z głośników stoczniowego radiowęzła płynęła „Yellow Submarine” Beatlesów.

Po ogłoszeniu stanu wojennego brała czynny udział w organizowaniu podziemnej „Solidarności”. Wyszukiwała mieszkania, w których mogli się ukrywać opozycjoniści, m.in. Zbigniew Bujak, Wiktor Kulerski i Jan Lityński, przewoziła swoim maluchem nie tylko ulotki, ale też maszynę drukarską. W to, że o pomoc zwrócił się do niej prawdziwy ksiądz Popiełuszko, uwierzyła dopiero wtedy, gdy zobaczyła, jak odprawia mszę w kościele.

W połowie lat 80. zaczęła redagować podziemny biuletyn „Dokumenty i Informacje”, współpracowała z „Tygodnikiem Mazowsze”, a potem z „Gazetą Wyborczą”.