Rocznik 1940, urodziła się w Poznaniu. Skończyła m.in. filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim. Taterniczka.

W sierpniu 1980 roku uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od września 1980 w „Solidarności”. Inicjatorka i współzałożycielka Tymczasowego Komitetu Założycielskiego, odpowiedzialna za prasę i wydawnictwa.

W dniach 14-16 grudnia 1981 roku uczestniczka strajku w Wyższej Szkole Morskiej, następnie w ukryciu, współautorka ulotki nawołującej społeczeństwo do oporu wobec stanu wojennego podpisanej przez autorów imieniem i nazwiskiem. 20 grudnia 1981 roku aresztowana.

W 1982 roku skazana wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni na dziesięć lat więzienia i pięć lat pozbawienia praw publicznych. Był to najwyższy wyrok w kraju.

Z więzienia napisała list „Do moich przyjaciół”, w którym oświadczyła, by nikt nie prosił przewodniczącego Rady Państwa o łaskę dla niej, bo tej nie przyjmie. W 1983 roku SN Izba Wojskowa zmniejszył wyrok do trzech lat więzienia. W czerwcu 1983 roku zwolniona na przerwę w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia, w lipcu 1983 objęta amnestią. Od 1983 roku w Solidarności Walczącej, rok później na zaproszenie Amnesty International wyjechała na cztery miesiące do Francji. Od 1988 roku na emigracji we Francji.

Odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.