Urodzona w 1949 roku w Łodzi, dziennikarka, reporterka i redaktorka, w PRL-u działaczka opozycji demokratycznej.

W latach 1967-71 Joanna Szczęsna studiowała polonistykę na Uniwersytecie Łódzkim (w 1976 roku ukończyła ją na KUL-u), w Marcu ‘68 uczestniczyła w strajku okupacyjnym na UŁ.

W latach 1968-70 działała w konspiracyjnej organizacji Ruch. W lipcu 1970 roku Joanna Szczęsna została aresztowana i skazana przez Sąd Wojewódzki w Łodzi na rok więzienia w zawieszeniu. Została zwolniona w kwietniu 1971 roku.

Od 1976 roku współpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, następnie Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Była redaktorką drugoobiegowego Biuletynu Informacyjnego. W maju 1977 roku w proteście przeciwko więzieniu robotników i aresztowaniu członków KOR-u Joanna Szczęsna wzięła udział w głodówce w warszawskim kościele św. Marcina.

Od 26 do 31 sierpnia 1980 roku uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, gdzie zbierała materiały do kalendarium wydarzeń strajkowych (zapoczątkowanego przez Helenę Łuczywo), przedrukowywanego potem w prasie II obiegu i za granicą. Zimą 1980/81 była współzałożycielką, następnie zastępczynią redaktora naczelnego Agencji Prasowej Solidarności AS przy Regionie Mazowsze NSZZ „S”.

Od 13 grudnia 1981 roku w solidarnościowym podziemiu, w latach 1982-89 redaktorka „Tygodnika Mazowsze”. Od lipca do października 1982 roku aresztowana, przetrzymywana w warszawskim więzieniu przy Rakowieckiej. Wielokrotnie zatrzymywana na 48 godzin.

Od 1989 roku autorka „Gazety Wyborczej”.