Urodziła się w 1952 roku w Gdańsku. W 1975 roku ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim.

Związana z opozycją od końca lat 70., współpracowniczka KOR-u, ROPCiO, kolporterka niezależnego pisma „Bratniak”, współorganizatorka kół samokształceniowych dla młodzieży szkół podstawowych, uczestniczka manifestacji rocznicowych 3 maja, 11 listopada i Grudnia ‘70 w Gdańsku. W lipcu 1979 roku współzałożycielka Ruchu Młodej Polski, sygnatariuszka deklaracji ideowej RMP. W sierpniu 1980 roku wspomagała strajkujących w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i Porcie Gdańskim.

Od 13 grudnia 1981 do czerwca 1982 roku w ukryciu. W latach 2005-06 dyrektorka biura europosłanki Anny Fotygi, od 2006 roku główny specjalista w Kancelarii Prezydenta RP, następnie dyrektorka zespołu sekretariatu prezydenta RP, w latach 2009-10 z-ca szefa gabinetu prezydenta RP, od 2011 roku na emeryturze.

Wyróżniona m.in. odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.