Joanna Wojciechowicz przyszła na świat 4 listopada 1944 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ukończyła Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. Po studiach, w latach 1970-1977, pracowała jako projektantka w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Gdańsku. W sierpniu 1980 roku Joanna Wojciechowicz uczestniczyła w strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, była łączniczką między rejestrującymi się w MKS zakładami pracy a Prezydium MKS, tłumaczką z języka angielskiego dla zachodnich dziennikarzy.

Od września 1980 roku w NSZZ „Solidarność”. We wrześniu 1980 roku założyła wspólnie z m.in. synem Michałem Radiową Agencję „S” (RAS) przy gdańskim MKZ. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowana. 23-27 grudnia 1984 roku uczestniczyła w głodówce w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Gdańsku przeciwko aresztowaniu Andrzeja Gwiazdy. W maju 1988 roku była jedną z osób odpowiedzialnych za obsługę informacyjną strajku w Stoczni Gdańskiej. Mieszkanie Joanny Wojciechowicz było punktem kontaktowym dla dziennikarzy zachodnich. Po strajku współzałożycielka Gdańskiej Agencji Informacyjnej.

W sierpniu 1988 roku podczas strajków w Trójmieście jej mieszkanie i parafia św. Brygidy w ramach GAI były centrum informacyjnym dla dziennikarzy z Zachodu. Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.