Urodziła się w Sopocie w 1954 roku. W 1978 roku ukończyła historię na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 70. wraz z Arkadiuszem Rybickim, Jerzym Kuniewskim, Ireneuszem Gustem, Andrzejem Jarmakowskim, Grzegorzem Pliszką i Aleksandrem Hallem organizowała na uczelni spotkania niezależne (m.in. z Jackiem Kuroniem i Leszkiem Moczulskim), kółka samokształceniowe, kolportaż pracy i wydawnictw niezależnych, prelekcje w duszpasterstwach u jezuitów i dominikanów w Gdańsku.

Po zamordowaniu Stanisława Pyjasa w maju 1977 roku uczestniczyła w druku i rozwieszeniu klepsydr na Wydziale Humanistycznym UG, pisała na maszynie ulotki, odezwy, robiła matryce. Jesienią 1977 roku współtworzyła m.in. z Anną Młynik, Grzegorzem Pliszką, Andrzejem Stefaniakiem i Błażejem Wyszkowskim SKS Wyższych Uczelni Trójmiasta. W tym czasie kilkukrotnie zatrzymywana na 48 godzin przez SB, poddawana rewizji. 13 grudnia 1981 roku przeznaczona do internowania, zdołała się ukryć.

W 2017 roku odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.