Urodziła się w 1939 roku na Wołyniu. Ukończyła Politechnikę Gdańską na Wydziale Budowy Okrętów.

W 1976 roku wraz z mężem Andrzejem Gwiazdą napisała list do Sejmu PRL z wyrazami poparcia dla działań KOR. A niedługo potem współtworzyła WZZ Wybrzeże i została redaktorką niezależnego pisma „Robotnik Wybrzeża”, kolportowała „Bibułę”, angażowała się w akcje protestacyjne, m.in. w 1979 roku w głodówkę w kościele Świętego Krzyża w Warszawie podjętą na znak solidarności z aresztowanymi działaczami czechosłowackiej Karty 77, za co została zwolniona z pracy.

W sierpniu 1980 roku przystąpiła do strajku w Stoczni Gdańskiej, gdzie uczestniczyła w obradach prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, biorąc na siebie rolę rzeczniczki prasowej i opracowując dwa z 21 postulatów strajkowych dotyczących zagadnień socjalnych. Była redaktorką tygodnika „Solidarność” i członkinią zarządu regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) „Solidarność” w Gdańsku.

W grudniu 1981 roku razem z mężem została internowana.

Odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.