Firmy, aby stać się konkurencyjnymi, ale też, by przyciągać najlepszych pracowników, powinny tworzyć w swoich strukturach miejsce dla Chief Wellbeing Officerów. – Chief Wellbeing Officer to osoba, która bada organizację, pyta ludzi i sprawdza, jakie potrzeby kryją się za danym stanem rzeczy. Wellbeingowiec stara się zrozumieć dobrze informacje, które do niego przychodzą i szukać rozwiązań, które spowodują, że potrzeby zostaną zaspokojone. CWO jest blisko ludzi i pomaga biznesowi zobaczyć ludzi za liczbami. Przykładowo, w zwolnieniu chorobowym nie chodzi tylko o to, ile organizacja ponosi kosztów takiej sytuacji, ale także ile przychodów traci. A co jeśli ludzie pracują za dużo – i w związku z tym nieefektywnie, to ile korzyści tracimy i jakie ponosimy tego konsekwencje?zwraca uwagę Agata Pelc, dyrektor zarządzająca Wellbeing Institute.

Z badania przeprowadzonego przez Instytut Gallupa na grupie ponad 1,8 mln pracowników na całym świecie wynika jasno, że dbałość o ludzi i stawianie ich w centrum zainteresowania powoduje także wzrost lojalności klientów, spadek rotacji i obniżanie kosztów pracy: rekrutacji, zwolnień lekarskich.

Aby pomóc organizacjom, zadbać o dobrostan pracowników, Wellbeing Institute 21 września po raz kolejny organizuje Akademię Chief Wellbeing Officer. To projekt edukacyjno-rozwojowy przeznaczony dla małych i dużych organizacji. Kurs wyposaża w wiedzę niezbędną do budowania wartości organizacji. Chief Wellbeing Officer zdobywa kompetencje niezbędne do rozwoju firmy w zakresie podnoszenia poziomu wellbeingu pracowników.

O tym, jakie korzyści daje ukończenie Akademii, opowiada Katarzyna Rydzewska, ekspert ds. wellbeing i programów pracowniczych w DHL Parcel Polska.

Co dało Pani ukończenie Akademii Chief Wellbeing Officer?

Katarzyna Rydzewska: Do Akademii CWO przystąpiłam wiosną 2021 roku. Był to czas, w którym z racji panującej pandemii pracodawcy zachodzili w głowę, jak zadbać o swoich pracowników, a pojęcie wellbeingu zaczęło być odmieniane przez wszystkie przypadki. Myślę, że wówczas nie tylko w mojej wyobraźni hasło wellbeing było obrośnięte wieloma mitami i kojarzyło się głównie z powszechnymi benefitami typu karta sportowa czy owocowe czwartki.

Akademia CWO pozwoliła mi przede wszystkim zrozumieć, czym tak naprawdę jest wellbeing zarówno z perspektywy osobistej, jak i zawodowej oraz uświadomiła, jak wiele obszarów funkcjonowania organizacji wpływa na dobrostan pracowników. To nowe spojrzenie oraz liczne narzędzia, chociażby diagnozujące poziom wellbeingu w organizacji, wyposażyły mnie, a zarazem mojego pracodawcę w nowe kompetencje i pozwoliły zaprojektować strategię oraz liczne działania odpowiadające na rzeczywiste potrzeby zespołów DHL Parcel.

Mówiąc o CWO nie można nie wspomnieć o wspaniałych ludziach, których poznałam w trakcie licznych szkoleń i warsztatów. Zarówno zespół Wellbeing Institute, jak i pozostali Officerowie, to skarbnica wiedzy, dobrych praktyk, doświadczenia i źródło wzajemnej motywacji.

Chief Wellbeing Officer to potrzebna w strukturach firm funkcja?

Sztuczna inteligencja i nowe technologie wkraczają w coraz to nowe zawodowe obszary. Usprawniają pracę ludzi, a niekiedy całkowicie ich zastępują. Są jednak pewne kompetencje, w których człowiek długo nie zostanie zastąpiony. W znaczną część tych kompetencji wyposażona jest właśnie funkcja Chief Wellbeing Officera.

Słabnąca kondycja psychiczna w całym społeczeństwie, zalewająca nas fala samotności i licznych chorób cywilizacyjnych, to tylko niektóre z wyzwań, w których przydatni okażą się Chief Wellbeing Officerowie i role pokrewne. Myślę, że nie będzie przesadą stwierdzenie, że CWO, to zawód i rozwojowy kierunek przyszłości.

Wspomniała Pani, że zdobyte kompetencje przekładają się na Pani działania w firmie. Jak DHL dba o wellbeing pracowników?

Program wellbeing w DHL Parcel opiera się na 7 głównych obszarach, w jakich wspieramy dobrostan naszych pracowników. Należą do nich m.in. zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, relacje i rozwój. W oparciu o te obszary podejmujemy szereg działań, które są wpisane w nasz całoroczny harmonogram. Warto jednak mieć świadomość, że każdy z pracowników ma indywidualne potrzeby i ze względu na swój wiek, stan zdrowia, status rodzinny lub sytuację życiową w danym momencie inaczej postrzega pojęcie dobrostanu.

Właśnie dlatego w DHL Parcel zależy nam na tym, aby oferta benefitów i programów była różnorodna, elastyczna i stale się rozwijała. Żyjemy w niezwykle dynamicznych czasach, więc aby nadążyć za zmieniającymi się trendami i potrzebami zapraszamy naszych pracowników do badania dobrostanu „Jak się masz?". Dzięki uzyskanym odpowiedziom, wiemy na jakich działaniach wspierających wellbeing szczególnie powinniśmy się skupić w najbliższych okresie.

Co, Pani zdaniem, jest kluczem do zadbania o dobrostan w organizacji?

Należy pamiętać, że wellbeing to nie tylko kafeteria benefitów czy programy promujące zdrowy styl życia. To przede wszystkim kultura organizacyjna skupiona na ludziach, a także dobre relacje międzyludzkie i atmosfera panująca w zespołach.

Za budowaniem dobrych relacji w DHL Parcel Polska stoi m.in. kultura otwartej komunikacji i informacji zwrotnej, możliwość wyrażenia swoich opinii w sposób bezpośredni oraz w formie anonimowych ankiet tj. coroczne badanie opinii pracowników EOS.

Niezwykle ważna jest również kultura doceniania. Buduje ją wiele elementów np. programy Człowiek Kwartału i Człowiek Roku, w których każdy pracownik może nominować dowolnego członka zespołu DHL, w uznaniu za szczególne zaangażowanie, osiągnięcia czy wyróżniającą się postawę. Okresem, w którym szczególnie podkreślamy wagę tych działań, jest Tydzień Doceniania, który corocznie celebrujemy.

Czy Pani zdaniem znaczenie wellbeingu będzie w najbliższym czasie rosło?

Zdecydowanie tak i to już się dzieje. Wyraźnie to widać na rynku pracy, bo tu pojęcie wellbeingu czy dobrostanu się spopularyzowało. Należy jednak pamiętać, że wellbeing nie jedno ma imię i pod tym hasłem kryje się wiele obszarów życia i zdrowia, które są już dużym wyzwaniem nie tylko wśród ludzi aktywnych zawodowo, ale także wśród dzieci i młodzieży oraz osób starszych.

Bardzo bym chciała, aby troska o kompletny dobrostan człowieka była popularyzowana w każdej grupie wiekowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji szkolnej.

Jak Pani dba o swój dobrostan zawodowy i prywatny?

Dużą wagę przykładam do odpowiedniego nawodnienia organizmu oraz regularnych i zbilansowanych posiłków. Do tego staram się dbać o higienę snu, regularny odpoczynek na łonie natury oraz aktywność sportową. Z tym sportem średnio się akurat lubimy, ale wiem, jak ważny jest dla zdrowia, więc stosuję tu metodę małych kroków. Na szczęście w życiu towarzyszy mi pies, który jest motywatorem do regularnych spacerów (uśmiech). Te wszystkie elementy mają pozytywny wpływ zarówno na dobrostan osobisty, jak i zawodowy.

Dodatkowo o wellbeing w pracy pomagają mi zadbać notatki i planowanie w papierowym kalendarzu. Świadomość, że mam zapisane wszystkie zadania pozwala mi oczyścić głowę i uniknąć stresu związanego z koniecznością zapamiętania poszczególnych rzeczy do zrobienia.

Materiał promocyjny firmy Wellbeing Institute