Co drugi pracownik na świecie pracował w pandemii zdalnie. Według raportu organizacji The Network, zrealizowanego przy wsparciu Boston Consulting Group i Pracuj.pl, Polska odznacza się w skali globalnej jako rynek, w którym po wybuchu pandemii COVID-19 szczególnie mocno wzrosła skala i znaczenie pracy zdalnej. Polacy wyróżniają się także wysokim udziałem osób oczekujących od pracodawców elastycznych godzin pracy.

Według badań, w skali globalnej Polska znalazła się na 10. miejscu pod względem udziału osób pracujących zdalnie lub hybrydowo - wśród pracowników umysłowych i w branży cyfrowej wyniósł on aż 85 proc. Przed pandemią wskaźnik ten sięgał w naszym kraju zaledwie 33 proc. i był jednym z najniższych wśród badanych państw. Na najwyższych pozycjach pod względem realizacji  pracowników umysłowych w pracy zdalnej lub hybrydowej uplasowały się Holandia, Wielka Brytania, Luksemburg, RPA, Irlandia i Francja.

Aż 89 proc. respondentów globalnego badania chce mieć dostęp do pracy zdalnej – w praktyce dominują jednak modele hybrydowe. Wykonywanie obowiązków wyłącznie poza biurem wybrało  24 proc. respondentów, podczas gdy w modelach hybrydowych 64 proc. Najczęściej preferowaną formą były 2-3 dni pracy zdalnej w tygodniu – wybrała ją blisko połowa badanych.

„Kobiety wiedzą, co robią":  Praca hybrydowa. Perspektywa kobiet

Temat „Praca hybrydowa. Perspektywa kobiet" w ramach wydarzenia projektu „Kobiety wiedzą, co robią" omawiają Agata Natalli, zastępczyni kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Maksym Sydorenko, Senior Technical Project Manager w Luxoft, a także Magdalena Zimny, Delivery Manager w Luxoft, z doświadczeniem w branży IT, motoryzacyjnej i gamingowej oraz Joanna Starostecka, Global HR Business Partner w Atos Poland Global Services. Debatę prowadzi dziennikarka Natalia Waloch.

Maksym Sydorenko - Senior Technical Project Manager w LuxoftMaksym Sydorenko - Senior Technical Project Manager w Luxoft 

Coraz częściej pojawia się opinia, że dla zapewnienia pracownikom work-life balance konieczne jest wprowadzanie rozwiązań pośrednich.

Na zagadnienie w debacie spojrzenie z różnych punktów widzenia umożliwia różnorodność doświadczeń zaproszonych do udziału ekspertów. Agata Natalli przez 13 lat była dyrektorką Działu Zarządzania Projektami. Jest magistrem ekonomii i socjologii, absolwentką trzech kierunków studiów podyplomowych i studiów MBA. Maksym Sydorenko jest wielozadaniowcem, który z sukcesem łączy cechy profesjonalisty IT z rolą wspierającego managera wielokuturowego zespołu.

Magdalena Zimny - Master Senior Manager w LuxoftMagdalena Zimny - Master Senior Manager w Luxoft 

Swoją karierę koncentruje na pracy z ludźmi. Magdalena Zimny jest zaangażowaną i zorientowaną na wyniki profesjonalistką. Jako menedżer, duży nacisk kładzie na efektywną komunikację oraz elastyczne i oparte na współpracy podejście do zarządzania. Joanna Starostecka odpowiada za realizowanie polityki personalnej w dziale Big Data & Security. Posiada doświadczenie w branży HR, m.in w obszarze rekrutacji, szkoleń, zarządzania talentami, retencji pracowników, wspierania potencjału i rozwoju kompetencji społecznych. Przed rozpoczęciem kariery w środowisku korporacyjnym pracowała jako psycholog wspierając osoby bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym.

 

Praca hybrydowa. Co zmienia nowy model funkcjonowania firm?

Przyszłością jest praca hybrydowa, która z jednej strony pozwala na podtrzymanie relacji w zespołach, a z drugiej - daje możliwość łączenia obowiązków zawodowych i rodzinnych. Praca w modelu hybrydowym przyniosła też zmianę w podejściu do zarządzania w firmach.

Przykład? Pandemia bardzo dużo zmieniła w podejściu do pracy zdalnej w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, zarówno w obszarze pracy dydaktycznej, jak i w obszarze pracy administracyjnej. - Przed pandemią praca zdalna była wykorzystywana w niewielkim wymiarze. Od marca 2020 do września 2021 r. nasza uczelnia przeszła na nauczanie i pracę zdalną. W tym roku akademickim studenci i pracownicy wrócili w mury uczelni. Natomiast w naszej ofercie pojawiły się studia realizowane hybrydowo. W przyszłości na pewno będziemy rozwijać naszą ofertę hybrydową i online – mówi Agata Natalli.

Agata Natalli - Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuAgata Natalli - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 

W ankiecie przeprowadzonej we wrześniu br. pracownicy uczelni dostrzegli zdecydowanie więcej zalet pracy zdalnej niż wad, np.: oszczędność na dojazdach do pracy, większe skupienie i produktywność, większą elastyczność godzin pracy, zmniejszenie stresu, większą satysfakcję z pracy. Ponad połowa pracowników nie wskazała żadnych wad pracy zdalnej, pozostałe osoby odczuły pogorszenie się relacji w zespołach, trudność w pogodzeniu życia prywatnego i zawodowego, chaos komunikacyjny.

Choć pracodawcy oferujący nowy model pracy stali się automatycznie bardziej atrakcyjni na rynku, patrzenie na pracę zdalną tylko przez różowe okulary byłoby bardzo zgubne. Joanna Starostecka: - Przeniesienie pracy do formy zdalnej lub hybrydowej wiąże się z przebudową całej kultury organizacyjnej. Organizacje muszę mierzyć się z rosnącą rotacją pracowników, którzy coraz słabiej przywiązują się do firmy, muszą wdrożyć nowe narzędzia mierzenia efektywności pracy, budowania relacji z pracownikami czy np. reagowania na sytuacje kryzysowe.

W Luxoft nowy termin „Post-Covid Reality" otworzył nowe możliwości i przyniósł nowe wyzwania. Zaczęliśmy być blisko naszych klientów we wszystkich częściach świata, granice otworzyły się jeszcze bardziej. Natomiast jednocześnie warunki rynkowe zaczęły być bardziej agresywne. Dostrzegam też, że zmienił się sposób myślenia ludzi. Co bardzo istotne - zdrowie psychiczne okazało się jedną z najważniejszych rzeczy, o które musimy dbać – mówi Maksym Sydorenko. Firma natychmiast zareagowała. - Praca w domu zwiększyła ryzyko wypalenia zawodowego. Wychodząc naprzeciw temu problemowi, nasz dział HR wprowadził zdalne sesje relaksacyjne. Proponujemy pracownikom także udogodnienia związane z pracą zdalną. Edukujemy ich, jak efektywnie pracować – wylicza Sydorenko.

Projekt „Kobiety wiedzą, co robią"

„Kobiety wiedzą, co robią" to projekt – cykl spotkań dla kobiet prowadzony od 2018 roku w całej Polsce. Zainicjowany przez „Wysokie Obcasy", ma na celu budowanie i podtrzymywanie kobiecej wspólnoty. To forum wymiany doświadczeń. Tematyka dotyczy kobiet, ich siły, sposobów na życie, tego, co i jak chciałyby zmieniać.

Przed pandemią koronawirusa projekt polegał na bezpośrednich spotkaniach czytelniczek magazynu z kobietami z różnych środowisk i obszarów. Zagościł w największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach. Od zeszłego roku „Kobiety wiedzą, co robią" z powodzeniem przebiega w internecie. Teraz każdy może wziąć udział w spotkaniach online.