Program L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki odbywa się corocznie, począwszy od 2001 roku. W ubiegłym roku przypadała jego jubileuszowa, 20. edycja. Celem programu od początku jego istnienia jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek oraz zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki. Pomóc w tym mają przyznawane w ramach programu stypendia. Przez ostatnie 20 lat takie stypendia przyznano 105 wybitnym badaczkom pracującym w Polsce.

– Badania i innowacje to podstawa rozwoju naszej działalności, a nauka od zawsze jest dla nas wielką wartością. W Grupie L'Oréal wierzymy, że walka o wzmocnienie pozycji kobiet w nauce jest czymś więcej niż tylko kwestią równości, jest to również gwarancja jakości badań, co finalnie przekłada się na wszystkie obszary społeczne i ekonomiczne – mówi Niels Westerbye Juhl, dyrektor generalny L'Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

Materił promocyjny PartneraMaterił promocyjny Partnera L'Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Nauka jest kobietą

Program L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki jest skierowany do kobiet zarówno na początkowym, jak i zaawansowanym etapie prac badawczych, które aktywnie działają w zakresie szeroko pojętych nauk o życiu. Dlaczego jest tak ważny? Z danych Instytutu Statystyki UNESCO wynika, że, choć liczba badaczek z każdym rokiem rośnie, to wciąż nie jest satysfakcjonująca. Na świecie jest tylko 33 proc. badaczek. Kobiety stanowią zaledwie 28 proc. absolwentek kierunków inżynierskich i 40 proc. absolwentek informatyki. Według badania UNESCO postęp w tej sferze jest nadal zbyt wolny, szczególnie w naukach takich, jak fizyka, matematyka czy informatyka. Szacuje się, że do roku 2050 połowa nisko opłacanych zawodów, które mogą zostać poddane automatyzacji zniknie, a kobiety, które nie będą podnosiły swoich kompetencji naukowych mogą mieć problemy na rynku pracy przyszłości.

Materił promocyjny PartneraMaterił promocyjny Partnera L'Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

6 badaczek, różne cele

W tegorocznej, jubileuszowej edycji programu wyróżniono 6 badaczek. W jury zasiedli wybitni przedstawicieli polskiej nauki, pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej, uczonej specjalizującej się w biotechnologii i biochemii roślin oraz fitopatologii molekularnej. Przyznano 3 stypendia habilitacyjne po 35 tys. zł, 2 stypendia doktoranckie po 30 tys. zł i stypendium magisterskie w wysokości 20 tys. zł. W kategorii magistranckiej wyróżnienie otrzymała mgr Adrianna Musiał, której tematem badań naukowych jest geneza pochodzenia konika polskiego. W kategorii doktoranckiej stypendia zdobyła mgr Marika Turek, kierowniczka grantu PRELUDIUM 17, w ramach którego toczą się prace nad otrzymaniem nowych, dwuskładnikowych leków przeciwnadciśnieniowych, mogących jednocześnie stanowić leczenie wspomagające zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W tej kategorii wyróżnienie zdobyła również dr Aleksandra Kopacz, która stara się zrozumieć mechanizmy starzenia się i dysfunkcji komórek śródbłonka, leżących u podstaw powstawania chorób sercowo-naczyniowych, w szczególności tętniaka aorty brzusznej.

Materił promocyjny PartneraMaterił promocyjny Partnera L'Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

W kategorii habilitanckiej wyróżniono: dr Annę Karnkowską, prowadzącą m.in. badania ekologiczne, w których stara się określić rolę mikroorganizmów eukariotycznych w ekosystemach wodnych, dr Marię Górną, która odkrywa tajniki funkcji i struktury białek z nadzieją, że uda się poznać, zdiagnozować i zwalczyć choroby zakaźne i autoimmunologiczne bądź nowotworowe oraz dr hab. Barbara Uszczyńska-Ratajczak – członkini jednego z najbardziej znanych projektów badawczych na świecie – GENCODE, którego celem jest tworzenie wysokiej jakości katalogów genów dla genomów człowieka i myszy oraz ich eksperymentalna weryfikacja.

Oprócz stypendium, wyróżnione badaczki, przy wsparciu partnerów programu: Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiej Akademii Nauk, będą brały udział w międzynarodowych konferencjach i sympozjach, a ich osiągnięcia będą promowane nie tylko w środowisku naukowym, ale także prezentowane szerszej opinii publicznej.

Materił promocyjny PartneraMaterił promocyjny Partnera L'Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Potrzebne zmiany

O tym, jak potrzebne są takie działania, świadczy raport „20 lat dla Kobiet w Nauce” przygotowany z okazji 20. edycji Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Aż 88 proc. stypendystek twierdzi, że wyróżnienie oraz otrzymane stypendium pomogły im w budowaniu kariery naukowej, dla co trzeciej kompetencje rozwinięte dzięki Programowi były kluczowe dla rozwoju ich kariery. Ponad 40 proc. stypendystek widzi konieczność zwiększenia mentoringu dla kobiet w nauce. Tymczasem, jedynie 9 proc. badanych uważa się za wzór dla innych naukowczyń. Kobiety zwracają również uwagę na brak systemowych rozwiązań: co trzecia uważa, że uniwersytet nie jest miejscem przyjaznym dla rodziców (35 proc.). Tyle samo zauważa, że mężczyźni są częściej zatrudniani niż kobiety.

To, jak ważna jest nauka i jak ważny postęp, pokazał ostatni rok. Gdyby nie wytężone prace setek tysięcy naukowców na całym świecie, nie udałoby się tak szybko zbadać, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia, opracować testów i szczepionki przeciwko COVID-19. Wsparcie nauki nabiera więc nowego znaczenia. Nauka musi się rozwijać, a kobiety powinny w tym rozwoju mieć swój duży udział.

Materił promocyjny PartneraMaterił promocyjny Partnera L'Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Materił promocyjny PartneraMaterił promocyjny Partnera L'Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Zachęcamy do aplikowania do 21. edycji programu. Zgłoszenia można nadsyłać do 11 maja 2021 r., za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie: https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/19