Kongres Kobiet

W Poznaniu właśnie zakończył się IX Kongres Kobiet zorganizowany pod hasłem "Alert dla praw kobiet". Ale Kongres Kobiet to nie tylko coroczne spotkanie ludzi kultury, mediów i nauki zaangażowanych w walkę o równouprawnienie. Kongres działa cały rok, a jego nadrzędnym postulatem jest „budowanie więzi i solidarności wśród kobiet, opartej na wiedzy o ich ekonomicznym, kulturowym i wychowawczym dorobku, na pamięci o ich historycznych dokonaniach i na nadziejach dotyczących równego społeczeństwa przyszłości”. W statucie stowarzyszenia zapisano m.in. działania na rzecz zwiększania aktywności kobiet i ich udziału w życiu politycznym i publicznym, pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających kobietom czynny udział w życiu społecznym, politycznym i publicznym oraz działania mające na celu poprawę sytuacji kobiet. Realizacją tych postulatów są m.in. aktualne akcje - „Czas na kobiety” wspierający samorealizację kobiet w życiu zawodowym oraz kobiecą przedsiębiorczość, a także „Silne razem!” mającą na celu przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć w obszarze mediów i polityki.

https://www.kongreskobiet.pl/

Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych

Stowarzyszenie, w którego władzach zasiada siedem kobiet, z prezeską Anną Góral na czele, stawia sobie za cele przeciwdziałanie uprzedzeniom wobec kobiet, wspomaganie kobiet niepełnosprawnych i marginalizowanych oraz walkę o prawa kobiet, w tym o równe traktowanie w miejscu pracy. W Warszawie realizowane są projekty takie jak: dni otwarte zajęć językowych, spotkania seniorek czy warsztaty coachingowe.

http://inicjatywakobiet.org

Kobiece twarze

Pod hasłem „Przedsiębiorczość atrybutem kobiet” organizowany jest plebiscyt gospodarczy mający honorować wyjątkowe biznesmenki, które osiągnęły ogromny sukces. Wyłonione zostają także firmy, w których „równouprawnienie kobiet i mężczyzn jest codziennością, gdzie kobiety są angażowane do najtrudniejszych przedsięwzięć i zarabiają adekwatnie do swych kwalifikacji”. Projekt zainicjowała Aldona Ziółkowska-Bielewicz, dziennikarka, trenerka w zakresie komunikacji interpersonalnej, specjalistka z zakresu wiedzy o mediach. W skład kapituły plebiscytu wchodzą natomiast m.in. lekarka prof. Alicja Chybicka, Lidia Geringer de Oedenberg, jedyna Polka zasiadająca w Parlamencie Europejskim trzecią kadencję oraz Barbara Kaśnikowska, zastępca dyrektora departamentu rozwoju regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Finałowa gala tegorocznego plebiscytu odbędzie się 11 grudnia na zamku Książ.

http://kobiecetwarze.pl/

Fundacja Kobieca eFKa

Wspierając niezależność i solidarność kobiet, stawia na rozwój kultury kobiecej. Fundacja wydaje magazyn „Zadra”, organizuje demonstracje, pikiety i protesty, a także międzypokoleniowe spotkania kobiet. Szczególnie istotnym programem eFKi jest Feministyczny Instytut Badawczo-Edukacyjny, który podczas regularnych warsztatów kształci kobiety z historii feminizmu, strategii feministycznych oraz biografii kobiet.

http://efka.org.pl/

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Działająca od 1991 roku organizacja pozarządowa niestrudzenie walczy o poszanowanie praw w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. Broni praw kobiet do świadomego macierzyństwa, w tym prawa do przerwania ciąży, dostępu do antykoncepcji oraz respektowanie praw pacjenta. W zakresie działalności Federacji mieszczą się edukacja seksualna, poradnictwo prawne, a także monitoring sytuacji w Polsce. Niedawno Federacja odegrała istotną rolę w organizacji „czarnego protestu”. Teraz rusza zbiórka podpisów pod projektem „Ratujmy Kobiety 2017”.

http://federa.org.pl/

Fundacja Rodzić po Ludzku

Powstała w 1996 roku, żeby kontynuować działania zainicjowane przez grupę dziennikarzy i działaczy społecznych podczas akcji „Rodzić po ludzku?”. Pierwsze postulaty: prowadzenie porodów rodzinnych, umożliwienie matce ciągłego kontaktu z dzieckiem, zniesienie zakazu odwiedzin bliskich zostały już zrealizowane. Na liście sukcesów Fundacji można wymienić także otwarcie szkół rodzenia, troskę o intymność podczas porodu oraz wsparcie personelu szpitalnego w pielęgnacji noworodka. Przedstawiciele Fundacji uważają jednak, że ich misja jeszcze nie dobiegła końca. Obecnie Rodzić po Ludzku stoi na straży Standardów Opieki Okołoporodowej, realizuje projekt Mlekoteka wspierający matki karmiące oraz organizuje konferencje dla położonych. Na rzecz Fundacji można przekazać 1 proc. podatku.

http://www.rodzicpoludzku.pl/

Fundacja Centrum Praw Kobiet 

Uhonorowana Nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy w uznaniu zasług dla stolicy organizacja pod kierownictwem Urszuli Nowakowskiej za swoją misją uważa działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie. Ten postulat realizuje dwutorowo: udzielając pomocy prawnej i psychologicznej kobietom-ofiarom przemocy i dyskryminacji, a także starając się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie. Centrum Praw Kobiet organizuje  warsztaty samoobrony, twórczego myślenia oraz asertywności. Stale działają także telefony zaufania i interwencyjny.

http://www.cpk.org.pl/

Fundacja Miejsce Kobiet

Założona przez psychoterapeutki – Agnieszkę Kramm, Sylwię Grendę i Justynę Kaczmarek - realizuje projekt aktywizacji zawodowej kobiet „W drodze do pracy”. W powrocie do pracy – po urlopie macierzyńskim czy dłuższym okresie bezrobocia – mają pomóc warsztaty psychologiczne, kurs dla poszukujących pracy metodą „Spadochron”, doradztwo zawodowe itd.

http://miejscekobiet.pl/

Dziewuchy Dziewuchom

Wszystko zaczęło się półtora roku temu od grupy na Facebooku. W ciągu pierwszej doby grupa zyskała 30 tysięcy członkiń, a kilka dni później przekroczyła 100 tysięcy użytkowniczek. Kobiety zawiązały ruch społeczny w sprzeciwie wobec zaostrzania przepisów antyaborcyjnych. Obecnie Matecznik Dziewuch koordynuje współpracę i przepływ informacji między 50 grupami regionalnymi, monitoruje działania polityków i doniesienia medialne w zakresie praw kobiet, a także prowadzi facebookową grupę główną Dziewuchy Dziewuchom. Za to Regiony Dziewuch aktywizują społeczność lokalną, prowadzą działalność edukacyjną, organizują demonstracje, protesty i manifestacje.

http://dziewuchydziewuchom.pl/

Fundacja Feminoteka

Fundacja z Magdaleną Środą, Kingą Dunin oraz Sylwią Chutnik w swojej Radzie od 2005 roku działa na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich sferach życia społecznego, publicznego i kulturalnego, nawiązując do tradycji polskich emancypantek. „Uważamy, że nie byłoby nas, gdyby nie nasze poprzedniczki”, piszą frontmenki. Feminoteka prowadzi szkolenia, organizuje spotkania, promocje książek, dyskusje oraz wydaje książki. Fundacja realizuje też projekty dotyczące przeciwdziałania przemocy zarówno w mieście, jak i na wsi, w szkole i w pracy. W ramach Feminoteki działa także telefon antyprzemocowy.

http://feminoteka.pl/

Centrum Promocji Kobiet

Od 1991 roku działa na rzecz kształtowania świadomości kobiet i mężczyzn w oparciu o zasady równości przez silniejsze włączenie kobiet w życie zawodowe, polityczne i społeczne. Wsparcie Centrum Promocji Kobiet odebrało już ponad 50 tysięcy kobiet biorących udział w szkoleniach oraz korzystających z doradztwa zawodowego oraz poradnictwa w zakresie prawnym, psychologicznym czy brandingu personalnego.

http://www.promocjakobiet.pl/

IBM

Od 2011 roku prezesem zarządu giganta IT jest Virginia Rometty. Według danych NAFE, czyli Amerykańskiego Stowarzyszenia Kierowniczek, które wskazuje najbardziej prokobiece korporacje na świecie, aż 26 proc. starszych menedżerów i 22 proc. kierowników IBM stanowią kobiety.

Ernst & Young

Konsultingowy gigant, świadczący usługi doradcze i audytowe w 150 krajach świata, jest uważany za jedną ze stu firm, w których warto pracować (wg magazynu „Fortune”). 46 proc. pracowników i 45 proc. starszych menedżerów liczącego 230 tysięcy zatrudnionych EY to kobiety.

KPMG

Druga po EY firma z wielkiej czwórki ma wśród zatrudnionych aż 46 proc. kobiet, a 37 proc. w kadrze kierowniczej. KPMG zatrudnia ponad 155 tysięcy osób w 155 państwach.

Procter & Gamble

Jedno z największych przedsiębiorstw świata, w którym pracuje ponad 120 tysięcy osób w 180 krajach świata, wśród zatrudnionych ma 38 proc. kobiet, 34 proc. w kadrze kierowniczej. Do końca lat 90. XX w. P&G było zaangażowane w ruch równych szans, starając się zwalczać nierówne traktowanie przy zatrudnianiu mniejszości, zwłaszcza samotnych matek.