8 marca Bank BNP Paribas rozpoczął program „Gdzie są nasze Patronki?”, w którym zachęca szkoły do przyjmowania nazwisk patronek jednocześnie przybliżając losy niezwykłych kobiet. Placówki, które wezmą udział w akcji, będą miały szansę na przystąpienie do konkursu i powalczenie o grant.

W Polsce Grupa BNP Paribas od wielu lat podejmuje inicjatywy promujące różnorodność i przedsiębiorczość kobiet oraz wdraża w organizacji strategie równościowe. Działania banku, takie jak kampania „Dlaczego nie ma kobiet na banknotach?” czy powstanie oddolnej inicjatywy „Kobiety zmieniające BNP Paribas”, sygnowanie przez BNP Paribas na świecie inicjatywy Nigdy bez niej (#JamaisSansElles) mają na celu wzmocnienie roli kobiet i nagłaśnianie ich sukcesów w każdej dziedzinie życia. Dodatkowo, bank wspiera kobiety m.in. przy takich projektach jak: Woman Update, Sukces Pisany Szminką czy Jestem Liderką. Jest też współinicjatorem i jednym z pomysłodawców głośnej i nagradzanej na świecie kampanii „Ostatni Twój Weekend” (jej pomysłodawcy zdecydowali się wykupić prawa do tytułu i wydać ostatni numer erotycznego pisma w zupełnie odmienionej formie i o tematyce równości praw i szans obu płci).

Wierzymy, że trzeba czerpać z różnorodności, bo tylko wówczas można osiągać lepsze wyniki. Kobiety to przecież połowa tego świata, a mimo tego ich osiągnięcia są nadal pomijane. Tym razem naszą uwagę przykuła zauważalna dysproporcja płci patronów i patronek szkół podstawowych oraz średnich w Polsce. Dlatego w najnowszej inicjatywie chcemy zwrócić uwagę właśnie na te kwestie, a ponieważ role społeczne są kształtowane już od najmłodszych lat, to edukacja na temat roli kobiet w biznesie, nauce czy kulturze, jest naszym zdaniem szczególnie ważna – Agnieszka Konarzewska, dyrektorka Departamentu Komunikacji Marketingowej w Banku BNP Paribas.

Inicjatywa Banku BNP Paribas skierowana jest do prawie 11 tysięcy placówek edukacyjnych w kraju, które nie mają jeszcze patrona. Projekt ma na celu zachęcić uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcje szkół do obsadzenia w roli patronki jednej z wyjątkowych kobiet.

Na potrzeby akcji stworzono serwis www.patronki.pl, w którym szkoły znajdą przydatne informacje, jak dokonać takiej zmiany, materiały edukacyjne oraz wypowiedzi ekspertów. Na stronie znalazły się w nim również sylwetki kobiet, które mogą zostać patronkami. Do opracowania listy inspirujących Polek zaproszono Annę Kowalczyk, dziennikarkę, autorkę bestsellera „Brakująca połowa dziejów: krótka historia kobiet na ziemiach polskich”.

W ramach akcji, szkoły mają szansę na o grant na promocję nowej patronki. Dla 20 szkół bank przygotował granty w wysokości 15 000 zł każdy. Wystarczy rozpocząć proces nadania nazwy i wysłać zgłoszenie za pośrednictwem strony www.patronki.pl.

Materiał promocyjny Partnera Bank BNP ParibasMateriał promocyjny Partnera Bank BNP Paribas 'Gdzie są nasze Patronki?'